Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

0794 (Čas naplate… (Nakon govora o onima koji vjeruju u Krista) )

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0794, 3 Ožujak 1939

ČAS NAPLATE… (NAKON GOVORA O ONIMA KOJI VJERUJU U KRISTA)

Čas naplate je blizu za sve one koji svjesno vode narod u zabludu. Ali njima Ja kažem: vaše postupanje je sramotno. Vi trujete misli vaših bližnjih i vodite ih na put koji vodi u propast, i vi snosite odgovornost za sve te duše, koje su putem vas bačene u tamu. Kako bih donio pomoć mnogim izgubljenima, Ja ću uistinu naći sredstva i načine, no ako ste vi njihovu volju učinili podložnom vašoj volji, njihovo postojanje na Zemlji kao priprema za vječnost je podbacilo, i njihovo stanje jednom u onostranom je beskrajno jadno. A na sebe ste natovarili takvu krivnju, da vi otuđujete od Mene bližnje, i stoga vaša sudbina treba biti već na Zemlji zapečaćena, a vi ćete Me prepoznati kada vas zatekne čas Suda. I vaša sudbina će vam pokazati da ne možete nekažnjeno bogohuliti… da vi niste ovlašteni ljudima oduzeti vjeru u njihovog Izbavitelja… Ja Sam za vas patio na Križu, i preuzeo Sam svu krivnju na Sebe, kako bih vas izbavio iz najdublje noći… Sada, budući da vi iznova hodate u najtamnijoj noći, vi se želite potpuno odreći Mene, i odbaciti svu Moju Ljubav koja je bila za vas od početka… Vi ne želite prihvatiti Moju žrtvu, vi želite zbog vlastite krivnje potonuti natrag u najtamniju noć, iz koje vas je Moja Ljubav podigla kroz smrt na Križu… Kako neizrecivo bolno vi morate patiti, ako ne priznate Djelo Spasenja, ako vi izgubite vjeru u Isusa Krista, Koji vas je izbavio od smrti i grijeha. A sada vi ismijavate Božjeg Sina… Vi se odričete Mene zbog predrasuda, koje su ljudi sami stvorili, a koje ne mogu nikada biti u naumu vječnog Božanstva. No, proći će neko vrijeme, i svijetu će pristići poruka (Objava, nauk) od Mene, a Moji protivnici će se zaprepastiti, jer oni to ne mogu shvatiti… a ipak, oni Mi neće dati slavu, nego će u Meni vidjeti mrskog predstavnika njihovih neprijatelja, te će prijetiti i progoniti sve što ostaje u Meni i u Mojemu učenju. A onda je došlo vrijeme, koje sam spominjao za vrijeme Mojega zemaljskog hoda… Kada živi i mrtvi čuju Moj glas… kada sam Ja među Mojima, i štitim ih od nasrtaja neprijatelja… A milostiv ću biti onima koji Mojima ne nanose bol (patnju), i pridržavaju se odredbe… I, Ja ću biti dobri Pastir Mojim ovčicama, tako da se one ne izgube na širokim proplancima, tako da one ne budu proždrte od vukova i divljih zvijeri, koji u ovčjem odjelu obilaze, i žele dovesti do pada Moje malobrojne sljedbenike. No, Jao onima koji ne prepoznaju njihovog Pastira… Njima predstoji strašno vrijeme, jer Moja je Riječ nepromjenjiva (neopoziva), i ispunit će se kako je pisano.

AMEN

Spread the Truth