Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0793 (Božansko vođenje i upravljanje… Spiritizam… Istina)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0793, 2 Ožujak 1939

BOŽANSKO VOĐENJE I UPRAVLJANJE… SPIRITIZAM… ISTINA…


Svatko tko se svjesno okrene ka Gospodaru je u direktnom kontaktu sa duhovnim silama i neće se morati bojati uplitanja od strane neovlaštenih sila.
 Ako u svojem srcu ostanete vjerni Božanskom Spasitelju, vi ćete se uskoro duhovno uzdići iznad vaših okruženja i biti sposobni prihvatiti duhovno znanje bez prekidanja. I zato se od vas potražuje da pažljivo slušate glas svojeg srca, koji vam želi proglasiti ono što vam Otac naumljuje dati. Svaki se događaj zbiva uz dozvolu odgore, ipak vi ga ne razumijete uvijek. Unatoč tome, ljudima je ponuđeno mnogo prilika da se zapute jedinom stazom koja vodi do cilja. Gdje ispravna vrsta povjerenja prati sve događaje, njihova će svrha njima uskoro postati očita… Pazite, staza nije tako jasna svakome kako bi se njom zaputili bez oklijevanja, ona im mora biti ukazana, i ovo se jedino može dogoditi kroz mudro vođenje i upravljanje svih koraka koji se, zauzvrat, u očima osobe, događaju opet kao slučajnošću. Međutim, ako svi vi ostanete u kontaktu sa Gospodarom, On Osobno će vam ukazati koliko je važno i blagotvorno sebe potpuno povjeriti Njegovom vođenju… kako vi uvijek jedino ispunjavate mudri plan Stvoritelja ako se ne protivite Njegovim podukama. Jedna karika lanca ulazi u drugu, a vi ste ništa nego vidljivi izvođači Stvoritelja, On neprestano radi kroz vas na Zemlji… On pokušava probuditi ljudska srca i uvesti ih u Njegove akcije Ljubavi. Posljedično tome, vi nećete napraviti korak bez razmatranja, i jedino netko tko u cjelosti izbjegava Boga sebe povlači od Ljubavnog vođenja Božanskog Oca. Ipak svi vi koji stremite ispuniti Njegovu volju ste korišteni od strane Gospodara kako bi iznova spasili druge duše i vodili ih spram vječnog svjetla. Prema tome uzmite u obzir da bi uvijek sebe trebali povjeriti Božanskom vođenju bez otpora… da bi trebali sebi dozvoliti biti biti nagnani u akciju od strane glasa vašeg srca… Obratite pažnju na svako pokretanje (u srcu) koje vas želi usmjeriti, uvijek prihvatite nagonjenje vašeg srca kao duhovno opominjanje i udovoljite ovom nagonjenju, onda ćete u svakom trenutku biti voljni pomagači za neumorni čin Ljubavi Gospodara za Njegovu djecu… I sada pokušajte prihvatiti duhovno znanje bez otpora, jer razjašnjenje treba biti dano za učenje isprepleteno sa pogreškama, koje nikada nije moglo poteći iz vječnog Božanstva.

Ljudi su često pokušavali zakoračiti na duhovni most spiritističkim sredstvima, i ovo je uvijek budilo primjedbe od strane svih vjernika i onih koji, međutim, žele vjerovati bez da imaju kompletno znanje o jednom području koje im je do sada bilo sakriveno. Duhovna nedaća sadašnjeg vremena značajno doprinosi spram činjenice da ljudi unatoč tome skreću u ovo područje u nadi da će pronaći neku vrstu pomoći od tamo. Štogod ljudsko biće poduzima kako bi pronašao Istinu, čisto sa žudnjom za samom ovom Istinom, ne može nikada biti grešno pred Bogom. Ovo treba biti rečeno radi razjašnjenja onim ljudima, koji žele gledati na sve spiritističke eksperimente jedino kao na loše postupke i prijestup protiv Božanske volje. Ljudi na Zemlji su često vođeni od strane unutarnjeg poriva da ustvrde (tj. da se uvjere u) Istinu, i doktrine Crkve im ne nude dovoljno jasnoće… ili, oni ljube Istinu i gladni su za njom previše da bi bezrezervno prihvatili nešto što ne smatraju dovoljno pouzdanim. Oni se, tako rekuć, žele zaputiti direktnom stazom, oni žele crpsti iz izvora… oni također žele vjerovati ako im Istina izgleda prihvatljiva i ova žeđ za znanjem nije uvijek jedino žudnja za nečim izvanrednim… To nije u svezi sa svjetovnom svrhom nego jedino naumljeno radi razjašnjenja, i prema tome aktivnost takvih ljudi koji žeđaju za Istinom neće nikada biti pogrešna pred Bogom, to jest, ona neće nikada biti grijeh. Dok svaki sličan pokušaj odnosan na svjetovne žudnje… koji također uključuje kontakt sa dragim umrlim ljudima, budući ovo također doprinosi spram čovjekove svakodnevne sreće… ili što namjerava zadovoljiti glad za senzacionalnim, nikada ne može naići na Božje odobravanje budući se onda… molim da dobro uočite… čisto duhovna izmjena, koja namjerava uvesti zemaljsko dijete u Istinu, ne može odviti budući je veza iz onostranog do Zemlje jedino dozvoljena da zemaljskom djetetu otkrije Čistu Istinu ako on sebe dokaže dostojnim takve povlastice. Da je potonje prvi preduvjet za duhovni kontakt iz onostranog na Zemlju je već očigledno po činjenici da ne može ama baš svatko uspostaviti kontakt sa svijetom onostranog, i zato, naračun izvanredne opasnosti koju ovo pruža i zemaljskom djetetu baš kao i još nezrelom duhovnom biću, protiv takvih se povezanosti mora vrlo ozbiljno upozoriti… Otud djelomično ispravno gledište, da spiritizam vrlo često otvara vrata za niže sile. Prema tome, od svih takvih povezanosti treba odustati ako nužna duhovna zrelost za to nije prisutna i volja da se najprije i prije svega služi Boga i postigne Istina nije isključivi razlog za takvo započinjanje.

Ali kako li je pogrešno gledište ljudi kada odbacuju svaki kontakt sa svijetom onostranog može se vidjeti iz činjenice da sva duhovna bića imaju moć sebe izraziti, ali da će svi ovi izražaji, bilo dobri ili zli, jedino biti percipirani ako ljudsko biće želi percipirati… da je u svakom pojedinom slučaju privola ljudskog bića preduvjet… tako rekuć, izvjesna voljnost za primanjem… onda će svako biće također biti sposobno sebe jasno izraziti. Treba priznati, ovo se ne događa na način da osoba prima određenu ili vidljivu informaciju od strane duhovnog bića, namjesto toga, to će se uvijek pojaviti u obliku misli… i tako su proglašenja od strane bića u onostranom unutar duhovnih krugova više ili manje prijenosi misli od ovih duhovnih bića ljudskim umovima. Osoba, tako reći, voljno prihvaća što mu je prenešeno kao mentalno znanje, i može oblikovati ova proglašenja sukladno njegovom stanju zrelosti… Sa vrlodubokom žudnjom za Istinom on će jedino biti obaviješten o apsolutnoj Istini, budući će kroz njegovu žudnju on jedino privući duhove Istine ili, tako reći, zazivati njih radi njihovog podučavanja. I time se nikad nitko ne bi trebao uvrijediti glede razloga za ovo djelo… Ljudi ne smiju prisvajati pravo da kritiziraju što je Bog Gospodar u Njegovoj mudrosti dozvolio, budući je ljudsko biće sa vrlodubokom Ljubavi za Istinu apeliralo Ocu u Nebu za prosvjetljenje koje je njemu, zauzvrat, moglo jedino iscrpno biti dano na ovaj način.

AMEN

Spread the Truth