Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0788 (Put duše prije njenog zemaljskog postojanja… Učenje o reinkarnaciji)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0788, 25 Veljače 1939

PUT DUŠE PRIJE NJENOG ZEMALJSKOG POSTOJANJA… UČENJE O REINKARNACIJI…

(Nastavak od 0786 i 0787)

Koliko daleko se proteže briga Nebeskog Oca za Njegovu djecu na Zemlji, vidljivo je iz toga da svako utjelovljenje već prije osigurava najveći mogući duhovni razvoj, koji može biti postignut u toj formi, tako da se duša čovjeka pri svom ulasku u tijelo od mesa, nalazi u određenom stupnju razvoja, i sada je posljednje utjelovljenje sasvim dovoljno za postizanje dijeteštva Božjeg, ako čovjek nastoji zemaljski život svim snagama iskoristiti za duhovni napredak. Ako je ovo vrijeme milosti, zbog vlastite volje ili otpora, prošlo beskorisno ili s malo koristi za dušu, onda je to još žalosnije, budući sada biće treba samo snositi upravo posljedice vlastitog otpora, odnosno, sve nezrelo i nesavršeno duhovno, istodobno djeluje (utječe) također kao patnja i kazna… Duša će patiti u istoj mjeri u kojoj prepoznaje svoje slabosti i pogreške, a više se ne može, kao na Zemlji, sama osloboditi… Vrijeme milosti vlastitog iskupljenja je završeno, i ako otkupljujuća i Ljubavna djelatnost savršenih bića ne bi započela pomagati duši i nositi je naviše, duša bi sada bila bezizgledno izgubljena.

No, sada je pogrešna pretpostavka, da bi se jedan uzaludno proveden zemaljski život proizvoljno mogao iznova uzeti na sebe, kako bi se nadoknadilo propušteno samo-iskupljenje. Ako bi ovo bilo bez iznimke predviđeno od strane Gospodara Stvaranja, onda uistinu ne bi bilo potrebno otkupljujuće djelo Božanskog Spasitelja, budući bi onda svako biće bez poteškoće bilo slobodno da jednom promašeni ili loše iskorišteni zemaljski život proizvoljno ponovi, i tako bi ogromni blagoslov djela otkupljenja bio znatno umanjen, dok su međutim, upravo zbog kratkog trajanja zemaljskog života, kroz djelo otkupljenja čovjeku priskrbljene milosti bez mjere, upravo kako bi mu omogućile potpuno oslobađanje od materije u ovom vremenu, iako je to prepušteno svakom čovjeku, da odabere ovaj put milosti, odnosno,učini ga sebi korisnim, ili da navuče na sebe vrijeme patnje u onostranom sa svim mukama. Beskrajna Božja Ljubav ne dopušta da nijedno Njegovo biće padne u vječnu propast, i beskrajno je mnogo mogućnosti za pročišćavanje, no samo jednom će vam biti dopušteno koristiti vrijeme na Zemlji, osim u malo slučajeva, gdje Gospod s tim povezuje određeni zadatak ili nakanu… štose nikako ne treba poopćavati. Učenje reinkarnacije je uvijek štetno za ljude, jer će oni u određenoj mlakosti duha tu uvijek tražiti svoju utjehu ili svoje opravdanje da oni sve svoje nedostatke jednom mogu nadoknaditi, pa takvo učenje neće nikada biti blagoslovljeno, budući će jedino neprestani rad na sebi samima njima donijeti uspjeh, tako da će se jednom moći zadovoljno osvrnuti na svoj život… dok učenje o reinkarnaciji uvijek ostavlja otvorena stražnja vrata, kojima se služe slabi, nemarni i mlaki. Ni minutu svoga života ne smijete zaboraviti vaš cilj, trebate jedino uvijek stremiti ponovnom sjedinjenju s Bogom, i pokušavati do kraja (do krajnosti) iskoristiti vrijeme na Zemlji, jedino onda vi sebe činite dostojnima brižljive Ljubavne skrbi, koju vam Bog Gospod ukazuje za vrijeme beskrajno dugog puta, kojeg ste vi prešli do vašeg zemaljskog postojanja.

AMEN

Spread the Truth