Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0787 (Put duše prije njenog zemaljskog postojanja… Učenje o reinkarnaciji)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0787, 25 Veljača 1939

PUT DUŠE PRIJE NJENOG ZEMALJSKOG POSTOJANJA… UČENJE O REINKARNACIJI…

(Nastavak od 0786)

Predočite sebi Božju veličinu i svemoć, i vi ćete tek onda moći shvatiti neizmjernu Ljubav koja obujmljuje vas zemaljsku djecu, da svako još tako sićušno živo biće  stoji u stalnoj zaštiti nebeskog Oca i nikada ne može biti uništeno, jer Božja Ljubav ima sredstva i načine, kako bi sva najnedostojnija… Božjoj volji svjesno suprotstavljena bića, ipak još dovela na put spoznaje, iako često nakon neizrecivo dugo vremena. Uvijek se iznova biću dodjeljuju nove čahure (omotači), i uvijek iznova je razvoj ovoga, kroz toliko mnogo otpora, nova prilika za sazrijevanje. Postizanje što više moguće duhovne zrelosti u zemaljskom životu, za dušu je međutim izuzetno korisno (isplativo), budući je borba u zemaljskom životu sama po sebi prilično teška i zahtjeva veliko nadilaženje, ustrajnost i rad, ali s druge strane su upravo u zemaljskom životu biću ponuđene preobilne olakšice, koje već u relativno kratkom vremenu omogućavaju sazrijevanje. Gdje je međutim volja čovjeka u snažnom otporu prema njemu ponuđenim olakšanjima, tamo je i usavršavanje dovedeno u pitanje, pa je čak često radije zabilježeno nazadovanje… Dakle, Ljubav Oca na nebu uvijek i uvijek skrbi za to, da biće dovede njegovom konačnom odredištu, i zaista će sada i u onostranom duši biti dana prilika da radi na svojemu usavršavanju, i podigne se u stanje koje ima za posljedicu odvezivanje od sve materije. To je daleko teže početi u svijetu, gdje sve opipljivo stoji tek u predstavi (mašti) bića, gdje je duša takoreći još upletena u svu gramzivost i svjetovne požude, gdje je ona izložena svim napastima takve vrste, i sama se vlastitom snagom ne može osloboditi, gdje sve čežnje, koje su u zemaljskom životu pomagale (doprinosile) ispunjenju zemaljskih želja, sada postaju mučenje, jer one više ne mogu biti zadovoljene, i duši pripravljaju ovo bolno stanje tako dugo dok se ona svjesno ne odvrati od toga, i osjeti žudnju prema čisto duhovnom užitku. Jednoj takvoj želji će smjesta biti odgovoreno kroz u Ljubavi aktivna savršena duhovna bića, koja sve ulažu u to da jednu nesretnu dušu oslobode njenog stanja. Pomoć će duši biti odmah dodijeljena, samo njena volja mora sama postati aktivna, i odvratiti se od onoga što ju još povezuje sa Zemljom i svjetovnim žudnjama. Gdje i kako se odvija ovo preoblikovanje bića, ljudima je još uvijek povod za sporno pitanje, koje se tiče reinkarnacije (ponovnog utjelovljenja) na Zemlji. Tako je vama dovoljno znati da su dakle prošla beskrajna vremena, i bezbojni omotači su omotavali vašu dušu u najrazličitijim uređenjima (uobličenjima)… da sva ova živa bića Božjom voljom imaju prebivalište u, na i iznad Zemlje, ali uvijek stoje u najužoj vezisa postojećom Zemljom, upravo u svrhu sazrijevanja… da posljednji stadij kao čovjek, također samo na Zemlji može biti proživljen… da međutim, ostavljanjem zemaljskog tijela, duša odsada prelazi u kraljevstvo sasvim neovisno od Zemlje, bez obzira koje je stanje zrelosti duša postigla na Zemlji. Za njezin daljnji razvoj postoje također najnezamislivije prilike izvan ove Zemlje, i ako je duša jednom napustila svoju zemaljsku čahuru, a njezin boravak na Zemlji koji je trajao tisućljećima joj nije donio konačnu zrelost, onda je u onostranom postavljena u tako neizrecivo tešku borbu, koja daleko nadilazi onu u zemaljskom životu, i reinkarnacija na Zemlji bi bila otprilike isto kao da je otac naspram maloljetnog djeteta koje mu odbija poslušnost, uvijek i uvijek iznova popustljiv, umjesto da ga da u strogu školu, koja mu omogućava prepoznati njegove pogrešne postupke… (Prekid)

AMEN

Spread the Truth