Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0786 (Put duše prije njenog zemaljskog postojanja… Učenje o reinkarnaciji)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0786, 24 Veljače 1939

PUT DUŠE PRIJE NJENOG ZEMALJSKOG POSTOJANJA… UČENJE O REINKARNACIJI…


U nezamislivo dugo vremena ljudska je duša prethodno prolazila svoj put kroz tisuće utjelovljenja svake vrste. Ovo vrijeme je donijelo određeno stanje zrelosti, koje se sada, u posljednjem stadiju kao čovjek, treba dovesti do još višeg savršenstva. Znanje o tome bi trebalo biti dovoljno za napregnuti krajnje snage kako bi se postiglo stanje savršenstva, ali upravo ovo znanje je potpuno odbačeno od većine ljudi. Nažalost, često postoji pogrešno mišljenje, da se duša ne mora najprije oblikovati u ono što ona jest, nego je svojstvena živom biću uvijek na isti način, te da se o duši može govoriti samo kod čovjeka, ako se uopće želi prihvatiti nešto opstojeće nakon smrti. Životinji se osporava bilo kakva duša ili duhovna supstanca… i upravo to vodi do potpuno pogrešnih mišljenja, budući da nadasve prijeko potrebna nužnost svih živih bića, uopće nije priznata, osim čovjeku. Stoga je od najveće važnosti držati pred očima raznoliko, neopisivo često preoblikovanje vanjske čahure (omotača), kako bi tek onda postali svjesni cjelokupne odgovornosti kao čovjeka u zemaljskom životu. Ako bi svakom biću bilo namjeravano samo jedno jedinstveno utjelovljenje, onda bi uvjeti za ovo utjelovljenje trebali biti doista iznimno teški, ako bi oni morali dovesti do stanja zrelosti nužnog za vječno blaženstvo, jer je udaljenost takvog duhovnog bića od vječnog Božanstva prekomjerno velika, da bi ona u tako kratkom vremenu mogla biti bitno smanjena. Zato je Stvoritelj svim bićima naumio ovo stanje prisile, u kojem prema Božanskoj volji, svako stvorenje bez vlastite odgovornosti teži višem razvoju. Proživjeti ovu uvodnu i pripremnu fazu ljudske duše u svoj mnogolikosti je od tako ogromnog značaja, da tek otuda proizlazi cjelokupna odgovornost koju čovjek nosi naspram svoje duše, jer se ova duša borila na najnevjerojatniji način, i oduprla svim poteškoćama… morala je tako ispuniti beskrajne zadatke i u svemu se podrediti Božjoj volji, prošla je put koji nije bio lagan… koji je međutim bio jedini način da se duša oblikuje tako da može savladati posljednji veliki ispit snage u čovjeku, ako je volja da izdrži (odoli, savlada) u njoj snažna. Svako ljudsko biće je stoga kao takvo, jedan svijet u sebi… ono je djelo Stvaranja koje, sve na Zemlji postojeće i ljudskom oku vidljivo, u najfinijem umanjenju sklanja u sebi… ljudska duša je prošla kroz sva ova čuda Stvaranja, i sada u njenom posljednjem utjelovljenju mora izdržati golemu borbu, ne treba li bitka, koja je trajala tisućljećima do stadija čovjeka, biti uzaludna. Čovjek mora ostati potpuno svjestan ove odgovornosti i moliti Boga za snagu, da ispuni posljednji zadatak na Zemlji, i da tako donese duši iskupljenje od beskrajno duge muke.

AMEN

Spread the Truth