Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

0777 (Očeve Riječi… Riječ… Suradnja u borbi za duše…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0777, 15 Veljača 1939

OČEVE RIJEČI… RIJEČ… SURADNJA U BORBI ZA DUŠE…

U neizrecivom blagoslovu  stoje svi koji Me ljube, Moj Duh prebiva među njima, jer Ja poznajem njihova srca i također želim biti prepoznat od njih. I tako je plod svakog duhovnog rada Moja blizina, i vi ćete se smjeti okrijepiti i osvježiti, budući da Sam Ja s vama u Riječi. A gdje je Moja Riječ podučavana, tamo vas Moj Duh drži budnima (u pokretu, živima). Stoga nemojte malaksati kada vas svijet želi oteti od Mene… u svakoj brizi dođite k Meni, vašem Ocu, i uzmite pomoć od Mene, ali ne odbacujte Moju Riječ, jer sav blagoslov leži u Riječi, a vaša snaga je bez nje vrlo slaba. Ono što vam Ja otkrivam, treba vam dati vječni život, to za vas treba biti prohodan put u vječnu domovinu, to trebate primiti kao Moju volju objavljenu vama…vi na neki način trebate sve crpiti iz toga… utjehu, snagu i milost za vaše zemaljsko postojanje… Vi trebate osjetiti Mene i Moju Ljubav za vas, trebaju vam biti razvezani (odriješeni) jezici, tako da vi pjevate hvalu i čast Stvoritelju neba i Zemlje. Vi ćete od Mene primiti Hranu i Piće, vi ćete stajati u svjetlu i živjeti u Istini. A vodit će vas Moja volja, i tako ne trebate u životu stajati uplašeni i neodlučni, budući oni koji Mene traže nisu nikad bez zaštite. Sva vrata će vama biti otvorena, ako samo nastojite ući u najužu vezu sa Mnom. Tko čistoga duha žudi razjašnjenje, ima Moju potpunu Ljubav, budući njegov duh čezne za Mnom, i Ja mu dajem sve što vodi tome da Mi se približi. Ja u njemu budim čežnju, da bih mu mogao biti ispunjenje, Ja usmjeravam njegov put ispravnom cilju, prema vječnoj domovini.

AMEN

Spread the Truth