Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

0770 (Životni sukobi su nužni…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0770, 8 Veljače 1939

ŽIVOTNI SUKOBI SU NUŽNI…

Ni najmanji događaj nije bez utjecaja na razvojni put čovjeka. Onako kako se vi dokazujete spram svakog događaja, tako je također i rezultat više ili manje blagotvoran. I tako je zemaljski život svagda kamen kušnje, na kojem vi trebate oprobati vašu snagu otpora. Ono što vas ispunja srdžbom, nezadovoljstvom ili nevoljkošću, vi trebate nastojati promijeniti u blagost i strpljenje, vi morate to uvijek gledati kao ono, što to za vas treba biti, kao prepreke na kojima vi trebate sazrjeti… Vi ne možete ove sukobe (nesuglasice, sporove)  proizvoljno staviti u stranu… to ne bi bio nikakav napredak za vašu dušu, jedino u prevladavanju svih kušnji, u usavršavanju sebe samih, vi trebate vidjeti svrhu svih neugodnosti koje vam otežavaju život. Vi riskirate da nazadujete, tamo gdje kušnji niste dorasli. Ipak, vama svaki dan treba donijeti napredak, i tako vi ne smijete nastojati suzbiti vama u ovu svrhu nametnute kušnje, nego vi morate sebe podložno priljubiti Božanskoj volji, koja upravo takvim kušnjama dopušta doći na vas zbog sazrijevanja. Jer, život bez borbe nije ni mogućnost napretka za dušu. Jedino prevladavanje samih sebe vam može donijeti uspjeh, no spokojan i miran život samo lijenost duha i slabost volje. A ovo onda krije mnoge opasnosti za dušu. Teška sudbina, koja je ponekad dodijeljena nekom čovjeku, za dušu će se pokazati jedino uspješnom, budući se u borbi i u prevladavanju duša snaži, i daleko prije oslobađa iz svojih okova; no biće koje je ostalo pošteđeno svih poteškoća, nije doraslo borbi protiv zla. Ono će, namjesto da je samo postalo pobjednikom, biti pobijeđeno od strane protivne moći, i trebati neizrecivo patiti, a ove su patnje mnogo teže vrste nego sukobi (nesuglasice, sporovi) svakodnevnog života. Jedino u stalnoj borbi je duši pružena prilika da se slobodno razvije, a svaka se borba može izdržati, kada vi kod zakazivanja vaše snage, vašu slabost priznate Božanskom Gospodu i Spasitelju, i Njega molite da se pobrine za vas… On vas neće ostaviti bez pomoći, ta Njegove Riječi odzvanjaju tako pune Ljubavi: „Dođite k Meni svi koji ste umorni i opterećeni… Ja ću vas odmoriti (okrijepiti, obnoviti, oživiti).“ Zašto vi strahujete i brinete, zašto se vi osjećate slabima, gdje vas Gospod u svako doba podržava Svojom snagom, ako vi Njega samo za to zamolite. Odbacite svaku zabrinutost i strahovanje, i samo pouzdano gledajte u Gospoda… On nikada ne ostavlja u nevolji one koji se puni pouzdanja obrate Njemu za pomoć. I, tako će se svaka tjeskobna ili uznemirujuća životna situacija, riješiti sama od sebe, samo pazite da ne prouzroči u vama suprotno od onoga što treba biti njena stvarna svrha… da vas ona ne otvrdne i ne potakne okrutno (nemilosrdno, ne-Ljubavno) postupanje… pazite da vi jedino Ljubavi u vama dopustite govoriti, budući će jedino Ljubav pobijediti, i omogućiti vam uspješno izići iz takvih kušnji. Oblikujte vaše srce u sve dublju Ljubav, a bit ćete tako i vašem okruženju na blagoslov, i vi ćete kroz Ljubav postati slobodni od pritiska koji vas opterećuje, a i duša će postati slobodna, ako vi prevladate sve teško u životu zahvaljujući ovoj Ljubavi.  

AMEN

Spread the Truth