Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

0763 (Tumačenje imena – Bertha Dudde)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde br. 0763, 28. siječnja 1939.

Očeve Riječi… Tumačenje imena BERTHA DUDDE

Sva voljna djeca Me nose u svojim srcima i tragaju za Mojim Duhom pošto su Me njihove duše pri(prepo)znale. A ti, dijete Moje, ćeš čuti Moj glas uvijek kada Mi žrtvuješ svoje vrijeme, i Moj rad na tebi neće biti bez uspjeha. Sati u kojima strahuješ da ti nedostaje potrebne snage da bi djelovala za Mene će se smanjiti. Uskoro ćeš dobiti misiju koju ćeš lako ostvariti uz Moju pomoć. Tvoja Vjera, Ljubav i volja će postati velike pošto ću Ja Osobno biti tvoja nagrada… kojoj ćeš gorljivo stremiti.

Dijete Moje, sve što će čovječanstvu biti otkriveno kroz tebe,  skriveno je u tvome imenu:

B – (Busse) – Trebaju okajati svoje grijehe.

E – (Erkennen) – spoznati svoje porijeklo.

R – (Rastlos) –  neprekidno raditi na svojoj duši.

T – (Tätig) – biti aktivni u ljubavi.

H – (Horchen) – slušati glas u svome srcu.

A – (Allen) – nijekati sve svjetovne u­žitke.

D – (Demütig) – ponizno se(be) podrediti/predati Ocu na nebu.

U –  (Um) – neprestano se moliti za Milost.

D – (Dienen) – služiti Stvoritelja Neba i Zemlje.

D – (Dienen) – služiti svoga bližnjeg u Ljubavi.

E – (Ehre) – i  slaviti Mene, Oca na nebu, u vijeke vjekova.

Shvati da Mene ne mogu pronaći oni koji traže svijet, ali one koji Me traže Ja ću susresti i otkriti/objaviti im Sebe… Tko god Mi se preda/prepusti će Me posjedovati, i tko god moli za Moju milost je u Mojoj milosti, jer uistinu razumjeti Moju Riječ je dar milosti Moje ljubavi…  

Pripremi se stoga primiti Moj dar kao znak Moje ljubavi. (Po)brini se za svoju dušu, dijete Moje, spoznaj/priznaj Moju ljubav i potrudi se osjetiti najčišću ljubav prema Meni u svom srcu pošto sva nečistoća mora biti otklonjena iz srca u kojem ću Ja živjeti, pošto Ja jedino pronalazim užitka u čistoj ljubavi, u ljubavi koja ne traži i jedino daje sebe… koja je voljna učiniti sve da bi mogla služiti… Čista ljubav je dragocjena poput dragulja, ona osvjetljava svoje okruženje sa svojim svjetlom, ona donosi sreću i uvijek jedino želi davati… Kada ti je ova(kva) ljubav zaposjela srce, ti ćeš Me prihvatiti u sebi i u svom srcu nositi Moju sliku, i to će za tebe biti najviši blagoslov već za života na zemlji.

Što god ti je određeno dok se Moja ljubav brine za tebe mora još biti skriveno od tebe pošto ti postižeš stupanj zrelosti/savršenstva jedno neprestanim stremljenjem za Mojom ljubavlju… Tebi je u korist/blagodat zazivati Me i Moje prisustvo iz dubine svoga srca… kada se(be) preporučiš svom Spasitelju u iskrenoj molitvi… Ja ću se pojaviti… neočekivano… i useliti se u prebivalište koje tvoja ljubav priprema za Mene i  donijeti blaženu sreću onima koji vjeruju u Mene i ljube Me… Ja neću dozvoliti da Moja djeca, koja Mi se predaju, žive u oskudici/potrebi i Ja ću im otkriti/objaviti Sebe u pravo/prikladno vrijeme.   

AMEN

Spread the Truth