Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

0756 (Obožavanje Djevice Marije… Kristovo rođenje)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0756, 25 Siječanj 1939

OBOŽAVANJE DJEVICE MARIJE… KRISTOVO ROĐENJE

Isusov život na Zemlji je zahtjevao normalno rođenje. Božanstvo je htjelo Sebe utjeloviti u tijelu ljudskog bića na Zemlji, prema tome to tijelo je moralo imati prirodno podrijetlo (origin)… moralo je proizaći iz ženine maternice. U Isusovo vrijeme je, međutim, sve izvanredno bilo brzo protumačeno (na način)… da je povezano sa vragom (= da je riječ o vražjem poslu)… Prirodno objašnjenje se zasigurno iskalo ali ako nije moglo biti pronađeno jednostavnim sredstvima ovaj isti zaključak (= kako su sve to vražja posla) je bio dovoljan dajući na taj način/time bezbrojnim ljudima reputaciju bjegunaca od Boga (= onih koji su napustili Boga). Sudeći po ljudskim standardima Isusovo rođenje je također bio jedan čin kojem su nedostajali svi preduvjeti i, iz tog razloga, se isto objašnjenje namjeravalo primjeniti u slučaju djevice za koju su svi znali da je izuzetno pobožna.

Izvanredni događaji pri rođenju su zasigurno mnoge začudili, ipak većina im je pridavala malu važnost. I tako je jedino mali krug primio novosti o izuzetno neobičnoj vrsti rođenja… o buđenju života kojem su nedostajali svi prirodni preduvjeti i stoga je bio jedan događaj uzrokovan Božjom voljom i svemoći. To je naknadno bilo iskorišteno na način da su ljudi koristili lik majke Marije da bi stvorili biće koje prima njihovo obožavanje, štovanje (= njihovu odanost) i ljubav do takve mjere (ili ‘u takvoj mjeri’) da to odvraća ljudsko biće od njegovog najvažnijeg zadatka na Zemlji… da uspostavi kontakt sa Gospodinom i Spastieljem Osobno… Ovo se tiče/odnosi na izuzetne zahtjeve/upite za posredovanjem isto kao i na nelogično štovanje kojemu nedostaje sve opravdanosti, jer Isusova majka je bila odabrana kao rezultat njezine pobožnosti… ali ni u kojem slučaju (nije bila) svjesna ogromne milosti koja joj je bila darovana/dodijeljena… ona je bila Bogom odabrani sluga i prema tome Bog jedino/jedini zaslužuje (po)čast, jer sva bića su Njegovo djelo.

AMEN

Spread the Truth