Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

0750 (“Početak svih stvari Sam Ja…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0750, 21 Siječanj 1939

„POČETAK SVIH STVARI SAM JA…“

Početak svih stvari sam Ja… Primite ovo k srcu, kada vas uznemiri i najmanja sumnja o stvaranju svega ovoga, što vidite uokolo i poviše vas. Ako je stoga dovoljna Moja moć, da iz Sebe pozovem svako biće u život, kakve bi vrste onda morala biti sila koja volji Stvoritelja suprotstavlja drugu jednaku takvu volju za uništenjem?… Tada bi na djelu moralo biti drugo Božanstvo pored Mene, čiji bi izraz snage bio protivan Mojemu djelovanju. Tko sada sebi predstavlja Božanstvo kao jedno nesavršeno biće, zasigurno može još mnogo takvih bogova postaviti pored ovoga, ali, o istinskom Božanstvu Koje je stvorilo sve i svime vlada,  on nema ispravnu ideju. Tko Mene želi prepoznati, mora vjerovati… i podložiti se kao stvorenje Stvoritelju… I bit će mu svjetlo, i on će vidjeti Mene u ovom svjetlu, kao vladara svemira… On će prepoznati da nikakva suprotna sila ne može raditi Meni protivno, djelovati razorno, tamo gdje Ja stvaram. Jedino materijalno preoblikovanje Zemljine površine je prepušteno slobodnoj volji čovjeka, tako da se stvaralački poriv čovjeka, kojeg sam mu Ja također položio u srce, može aktivirati. Oni sada mogu takoreći djelovati prema vlastitoj prosudbi, ali uvijek će morati prepoznati njihovu nedostatnost, i uvijek biti oslonjeni na svemoć Stvoritelja i djelovanje prirodnih sila, a ovima se oni ne mogu neovlašteno (proizvoljno) suprotstaviti. Sada ništa nije razumljivije nego želja za pronicanjem svemoćnog Stvoritelja, a ipak ništa više nemoguće… Ljudski razum nije ni iz daleka dovoljan da shvati (obuhvati) Mene u svoj Mojoj izvornoj snazi… a još mnogo manje će mu uspjeti Mene ograničiti, odnosno, Moje Biće i Bivanje smjestiti u bilo koju formu, koja se čini prihvatljivom ljudskom razumu. To je beznadan poduhvat, koji nikada ne bi mogao donijeti zadovoljavajući rezultat, jer Ja sam bio, Ja jesam… i uvijek ću biti vječno nedokučivi Duh, Koji u Sebi skriva sve, što cijeli svemir treba dokazati (pokazati)… Kojemu su sva stvorenja podređena, jer su proizašla iz Njega… i Koji je početak i kraj svih stvari… Duh Ljubavi iz vječnosti u vječnost.

AMEN

Spread the Truth