Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0744 (Jamstvo za zaštitu Božjeg ratnika…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0744, 13 Siječanj 1939

JAMSTVO ZA ZAŠTITU BOŽJEG RATNIKA….

Ne skrivaj svoje lice pred Gospodarom kad te On odabire u Svojoj naklonjenosti. Prepusti Mu svoju dušu, i daj se upravljati voljom Gospodara, onda će ti se Gospodar približiti u takvom jednom obliku da će Ga tvoje srce prepoznati …. A isto tako će tvoj jezik biti razvezan i nadasve lako razumljivo će ti pritjecati Riječ Gospodara. Jer tada se bliži čas koji te treba učiniti borcem za Njegovo Ime. U nevjerojatno kratkom vremen(skom rok)u dobijaš one duhovne snage uz pomoć kojih će ti biti lako davati poduke iz bilo kojeg područja i prikladno parirati svim primjedbama od protivničke strane. To će biti nužno kod načina borbe koji je tipičan za protivnika, pa opet, rijetki su oni koji će i ovdje htjeti priznati vidno djelovanje Božanstva i stoga pribjegavaju najoštrijim mjerama da bi onesposobili predstavnika čistog Božjeg učenja. 

No njihovo nastojanje uzaludno je, uvijek nepredvidljivi događaji osujećivati će njihove namjere, a ti neugroženo prolaziš kroz mnoge takve spletke, jer Božja Ljubav i Mudrost (pre)vlada(va) i djeluje te usklađuje sve događaje u korist čovječanstva ako se ono ne suprotstavlja svom voljom. Ali tko je po Božjoj volji i Njemu u čast aktivan, moći će izbjeći sve spletke ljudi, pošto je Božja volja to da je ondobio taj djelokrug i zato je zaštićen toliko dugo dok nije ispunio svoju službu u čast Boga.   

No boriti se za Božju Riječ i Ime Božanskog Spasitelja zadatak je od tako velikog značaja, da je djetetu koje služi zajamčena svaka zaštita odozgor, i stoga njemu neće smjeti biti savijena niti jedna dlačica, ako to nije Volja …. A kome Gospodar obeća Svoju zaštitu, taj se u vjeri i s povjerenjem treba držati toga da Otac neprestano opskrbljuje Svoju djecu …. Ona će takoreći biti nedodirljiva i svojom službom će moći upravljati sa takvom snagom da uspjeh neće izostati …. da će na put ka nebeskom Ocu ipak krenuti mnogi, koji u Riječi, Koja je ljudima učinjena vidljivom, prepoznaju čistu Božansku Riječ i trude se živjeti po Njoj ….

Tako da uskoro treba započeti tvoje djelovanje na Zemlji na blagoslov čovječanstva, jer blizu je vrijeme gdje se razdvaja dobro od zla …. Svjetlo od tame …. laž od Istine …. Gdje se vatrenim pismom ukazuje put prema gore ….

AMEN

Spread the Truth