Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0739 (Preoblikovanje i prekomjerna ekploatacija na Zemlji…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0739,¸9 Siječanj 1939

PREOBLIKOVANJE I PREKOMJERNA EKSPLOATACIJA NA ZEMLJI…

(Nastavak na 0737 i 0738)

Stoga čujte glas odozgor: Riskantna je igra htjeti prkositi prirodi, a u područjima koja bi trebala služiti mirnim, miroljubivim narodima za prehranjivanje njihovih tijela, eksploatacija Zemlje se prejako poduzima. U takvim krajevima moraju postati slobodni bezbrojni nezreli prirodni duhovi, koji će se sada i izražavati, a onda njihova aktivnost nikako ne ostaje skrivena okolini, nego se unutar Zemlje pripremaju erupcije, koje su baš aktivnost takvih prirodnih duhova koji su postali slobodni. Takav proces mogu razumjeti jedino ljudi koji su jednom sebi pokušali predočiti, kakva se ogromna aktivnost mora razviti, kada je iznenada otpuštena kruta forma, koja u sebi sklanja duhovno, a sve duhovno, koje se nikada ne može zadržati neaktivnim, sada prelazi u punu aktivnost… da se ova aktivnost sada mora nekako izraziti. Ljudi ne smatraju da su oni sami žrtve, a djelovanje prirodnih duhova postaje primjetno na takav način, da je prije ili kasnije mir ljudi ozbiljno narušen promjenama u prirodi, koje opet dovode u pitanje prehranu ljudi, a postaje primjetno i drugačije, dok nepovoljno utječu na narav, dušu čovjeka, i tako su ljudi koji nastanjuju takve predjele izloženi lošim utjecajima nezrelih duhovnih bića koja su postala slobodna. Jedino čovjek napredan u Duhu ovo uistinu može uvidjeti i prosuditi… ljudi bez takvog znanja prihvaćaju sve ove pojave sa podrazumijevanjem, a ne znaju da su oni sami krivi za tjelesno i duševno mučnu situaciju u kojoj se nalaze na Zemlji, i to jedino zbog njihove jake gramzljivosti, koja je razlog zbog kojeg se nastoji prodrijeti u Zemlju, kako bi se iz nje iscrpilo što je moguće više vrijednosti. No, takva nastojanja ne mogu nikada naći suglasnost Stvoritelja, i tako će postupanje protiv Njegove volje i protiv prirodnih zakona također izazvati preoblikovanje Zemlje, koje nije povoljno za ljude, a još mnogo manje za njihove duše. Jer, čovjek se ne treba boriti protiv prirodnih zakona, ako ne želi trpjeti štetu na tijelu i duši…

AMEN

Spread the Truth