Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0730 (Božanski zakoni… Grijeh…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0730, 1 Siječnja 1939

BOŽANSKI ZAKONI …. GRIJEH ….

Vječni zakon određuje smjernice za svo razmišljanje i postupanje, a to će zahtijevati ulaganje sve snage za najstrožije pridržavanje Božanskih zapovijedi, koje su opet jasni zahtjevi koji su u skladu sa Božanskim redom i time se dakle uvijek prilagođavaju prirodnim Bogom danim zakonima. Zakon donešen od takoreći vrhovnog zakonodavca po tome predstavlja i smjernicu za svo razmišljanje i postupanje, koje se …. da bi bilo u skladu sa Božjom voljom, mora uskladiti sa Božanskim zahtjevima. Svako odstupanje ili protivno djelovanje mora u skladu s tim biti prepoznato i doživljeno kao nepravda ili grijeh; isto tako se uklapanje u Božanski red mora odraziti tako da je unutarnje zadovoljstvo i nedvojbeno duhovno napredovanje rezultat Bogu-milog života koji poštuje Njegove zakone.

Gdje se tim od Boga danim zakonima ne poklanja pažnja, vrlo brzo dolazi do raspuštenog stanja, koje se izražava baš na suprotan način …. u duhovnoj zaslijepljenosti, nerazvijenom unutarnjem životu i žestokom beznađu u odnosu na život u blaženosti u Onostranom koji slijedi nakon zemaljskog života. No ako čovjek uvijek nastoji svoje razmišljanje i djelovanje izvoditi sukladno Božanski željenom zakonu, njegovo duhovno stanje postajati će sve svjetlije i jasnije, i on onda može i razlučivati do koje mjere je svo Stvaranje podređeno Božanskim zakonima …. tj. koji zadatak je dodijeljen svakom djelu stvaranja i zašto postupanje protiv Božjih zapovijedi mora imati teške posljedice. Jer on ubrzo mora prepoznati da niti jedno biće ne može kršiti Božje naloge bez da u duhovnom smislu ozbiljno štetujete. 

Čovjek doduše ima slobodu volje da se tim nalozima suprotstavi, no onda na vlastitu odgovornost i opasnost, i nikada niti jednom biću neće poći za rukom izbjeći štetu na svojoj duši zanemarujući te zakone, jer u kratkom zemaljskom vremenu uvijek se mora stremiti samo tome da se slijede zahtijevi vječnog Božanstva, želi li duša imati stvarne koristi za sebe. Samo jedno bezrezervno priznavanje Božanskih zakona i svjesno radosno držanje do Zapovijedi Božjih može dovesti do zrelosti duše, kao što je po volji Samoga Boga …. da Mu se zemaljsko dijete približi i postane dostojno Njegove Ljubavi i Milosti ….

AMEN

Spread the Truth