Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

0718 (Voljnost za ispisivanje… Primanje žive Riječi… Vjerodostojnost…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0718, 22 Prosinac 1938

VOLJNOST ZA ISPISIVANJE… PRIMANJE ŽIVE RIJEČI… VJERODOSTOJNOST…

Beskonačne mudrosti su dane od strane Gospoda onima koji su Mu vjerni. Često prođu godine prije nego dijete koje je voljno zapisivati iznova ponudi svoje usluge Nebeskom Ocu i ovo također objašnjava zašto takvi rukopisi ostanu nedovršeni toliko dugo i da jedino voljna posvećenost novog pisara čini dodjeljivanje novog duhovnog znanja mogućim. Volja je bila dobra, i stoga je slijedilo djelo koje je bilo po volji Gospodu, jer ono izražava Njegov Duh i Njegovu Ljubav posve jasno, premda formulacija riječi ima drugačije karakteristike. Svatko tko razumije ispravno značenje također prepoznaje Gospoda i ne pridaje važnosti stilu pisanja kao takvome, ipak također je preporučljivo primjenjivati istu pažljivost u procjenjivanju duhovnih predmeta… Uvijek treba imati na umu da mnogi ljudi doista vjeruju za sebe kako su pozvani a ipak ne posjeduju nužne kvalifikacije za tako važan zadatak… da samo požrtvovno i istinski žele ispuniti volju Gospodnju. Svatko tko uloži svaki napor da stremi jedino za time će također biti pozdravljen od strane Gospoda kao sluga. Primanje žive Riječi je također samo u sebi odgovornost za slugu. On mora neprestano sebe provjeravati s obzirom na to da li je njegova volja potpuno podložna Božanskoj volji… on mora prihvatiti duhovno znanje bez otpora, ne donositi ama baš nikakve osobne prosudbe dok ga prima, i držati sve podalje od njegova srca što bi moglo oslabiti duhovnu snagu… on mora držati svoje srce čistim i učiniti sebe dostojnim osobnog odnosa sa Gospodom… jedino onda će on primiti direktno Ljubav Gospodnju u obliku Njegove Riječi, i jedino onda će on biti sposoban biti kompletno uvjeren u istinost onog što je bio primio i ispisao.

Struktura rečenice bilo čega što je Gospod dao čovječanstvu je bila, uvijek, tako formulirana da je kombinirala vrloduboko značenje sa razumljivošću… tako da bi svatko tko traži Istinu i aktivan je s Ljubavlju nju mogao prepoznati… Svatko tko ima drugačije motive iza njegove želje da istražuje vjerodostojnost Božje Riječi i Njegovih otkrovenja će teško biti sposoban pronaći razjašnjenje u pogledu toga do kojeg su opsega rukopisi Božanskog porijekla. Jer tkogod nastoji živjeti u Njegovom Duhu, tkogod doista želi biti Njemu u službi kao i čovječanstvu se neće nikada iznova trebati bojati duha laži, jer njegov cilj i stremljenje su jedino usmjereni ka Gospodu, i prema tome Gospod će također zaštititi njihov rad i neće dozvoliti da postane štetan za čovječanstvo. Otud, svatko tko stremi ostati podložan volji Gospodnjoj ima također najbolje jamstvo ostajanja u Istini, i prema tome jedino će Duh koji počiva unutar Riječi biti ključan a ne sama formulacija riječi… Svatko tko prema tome živi u Ljubavi za Gospoda će također prepoznati Gospoda ako On Sebe otkrije kroz ljudska usta ili u zapisu. Jedino uvijek obratite pažnju na ono što vam vaše srce otkriva… da li primljena Riječ zapaljuje (oduševljava) ili oživljava vaše srce ili da li vas ostavlja zatupljene i ravnodušne i ne ostavlja utisak na vas. Vaše srce će vam uvijek reći što je laž a što Istina… ako tražite i žudite Istinu. I ne brinite da će vam Otac dopustiti da postanete žrtvom pogrešci, On je, naposlijetku, Sama Istina i uvijek želi dati ljudima i prema tome neće dozvoliti iskrenom tražitelju koji ljubi Boga da zastrani.

AMEN

Spread the Truth