Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0711 (Očeve Riječi… Diktat… Zvučni Glas)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0711, 14 Prosinac 1938

OČEVE RIJEČI… DIKTAT… ZVUČNI GLAS…


Trebaš iskoristiti svaki sat, dijete Moje, jer je vrijeme na Zemlji kratko. Pokorno i voljno dijete stoji u Mojoj milosti, i u svako doba će također biti dostojno (vrijedno) Moje Riječi, ali ono treba biti štedljivo sa svakim satom, koji mu može dati ono najdragocjenije, što je namijenjeno (odobreno) jednom zemaljskom djetetu. Vidi, očekuje te posao, za čije savladavanje je potrebno mnogo vremena, stoga ne smije niti jedan sat biti propušten, jer bi mogao biti iskorišten za neizreciv blagoslov. Tako ti danas treba biti ukratko priopćeno, da će ti najdragocjeniji dar tek biti pružen u nastavku. Proći će još neko vrijeme, a u tom periodu će se tvoje misli vrlo mnogo baviti sa Mnom, i kada dosegneš stupanj Ljubavi, koji ti omogućuje čuti Moju Riječ u srcu, bit ćeš također sposobna pratiti Moj diktat, i moći ćeš izravno predavati dalje sve što si čula. Ali, tko Mi treba tako služiti, mora se potpuno (apsolutno, isključivo) podrediti Meni, njegova volja se treba stopiti s Mojom i njegova čežnja se jedino na Mene treba odnositi. Teži postići ovo stanje, dijete Moje, tako da možeš ispuniti (riješiti) svoj zadatak, i sama u tome izrasti, da budeš neopisivo sretna već na Zemlji. Ja Sebi oblikujem Moje sluge na Zemlji i želim u potpunosti (apsolutno, isključivo) posjedovati njihova srca, i što Me iskrenije (dublje, intimnije) oni ljube, to veća je njihova čežnja za Mnom, to ranije će im biti ispunjena, a Ja ću im biti tako blizu, da će Me oni čuti i osjetiti. A svaka Riječ mora odjekivati u srcu, mora objavljivati Moju Ljubav prema onima koji Mi žrtvuju svoju volju. Kada dođe vrijeme, koje Sam ti namijenio za primanje onog najljepšeg i najdragocjenijeg, onda će još jedino ovaj zadatak na Zemlji pred tobom stajati, na kojeg se treba odnositi sva tvoja gorljivost, i čovječanstvu će biti ponuđeno neuništivo djelo, koje mora omogućiti da im postane očigledna Moja Ljubav za čovječanstvo… Moja patnja i smrt na križu… Da bi bila dostojna ovog zadatka, ostani u molitvi i čuvaj svoje srce čistim za Mene… tako da ti, uzevši udio u velikoj milosti, možeš služiti čovječanstvu po svojoj volji.

AMEN

Spread the Truth