Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0689 (Postajanje čovjekom… Most…)

Print Friendly, PDF & Email

BerthaDudde, br. 0689, 28 Studeni 1938

POSTAJANJE ČOVJEKOM…MOST…

Onaj Koji je ponio krunu od trnja, natovario je grijehe ljudi na svoja ramena, a ipak je ostao najčišći, najneviniji Božji jaganjac. Noć je bila udio svih duša u to vrijeme, ali sa Spasiteljem je svjetlo došlo na Zemlju, a tama je bila nadvladana kroz Isusovu smrt na križu. A tko je otvorio svoje srce da prihvati svjetlo, njegova krivnja grijeha je bila otplaćena (otklonjena) kroz Ljubav Spasitelja. Moć zla je bila slomljena, Spasitelj je ljudima kupio pravo ulaska u vječnu domovinu, ako oni prihvaćaju vjeru u Isusa Krista kao Sina Božjeg. Neizmjerno dugo vremena su vrata Očeve kuće bila zatvorena, jer je grijeh odvajao dušu od vječnog Božanstva… Onda je Gospod podigao most od Zemlje do duhovnog kraljevstva. Vjera je mogla savladati dotada nepremostivi jaz… vječno Božanstvo se očinski naklonilo do Svojih stvorenja, i onaj tko samo ima volje, pronalazi put k Ocu, jer je Božanski Spasitelj poravnao (utro) put kroz Svoj postanak čovjekom.

AMEN

Spread the Truth