Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0685 (Vuk u ovčjoj koži – Gospodov vjesnik pred Njegov dolazak…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0685, 26 Studeni 1938

VUK U OVČJOJ KOŽI – GOSPODINOV VIJESNIK PRED NJEGOV DOLAZAK

Protivnik (Sotona) ima najlakši lov, kada u(na)okolo luta/vrluda prerušen u ovčju kožu te brzim pogledom i riječima zavodi ljude. On će (is)koristiti svaku mogućnost gdje može uzrokovati štetu među ljudima. Onaj, koji padne u vučje kandže, je nemilosrdno rastrgnut na komadiće (= krpice), i na taj način on (protivnik/neprijatelj) dobija vlast nad dušom.

Da vam kažem: prepoznat ćete onog koji hoda po zemlji sa plamenim mačem svoga jezika. U njegovu riječ neće biti moguće posumnjati jer ona će biti Božanska i (kao takva) zračenje Božje najdublje ljubavi. Ali ne tražite ga u raskoši i veličanstvenosti; njegovo ime je ponizni, nepoznati. On sebe naziva Ivanom, ali njegovo smrtno tijelo ne predstavlja pojavu koja ga duhovno ukrašava (= njegova vanjština/tjelesna pojava ne predstavlja njegovu duhovnu/unutarnju krasotu).

On hoda među vama i naučava riječima i djelima i bit će Gospodinov glasnik/vijesnik prije Njegova povratka na Zemlju (ili ‘prije nego se On vrati na Zemlju’). Stoga će, gdje god bio, njegova riječ svjedočiti o Božjoj ljubavi, i on će u srcima ljudi probuditi duboku žudnju za istinom i svjetlom.

Tko bude slušao njegove riječi, čut će direktno Gospodinove riječi, i njegov duh će propovijedati istinsko spasenje. I tko god ga čuje će biti impresioniran sa njegovim propovijedanjem. On dolazi u svjetlu istine i oko njega neće biti ničeg što je svjetovno. Zemlja, međutim, koja mu daje utočište je blagoslovljena njegovim prisustvom.

I kada se on pojavi, čas suda nije daleko. On će trpjeti/podnositi svu patnju sa strpljenjem i čut će jedino Gospodinov glas. – Zapamtite ove riječi kada bude uhvaćen (ili ‘kada ga uhapse/zgrabe’), da bi njegovu sudbinu na Zemlji priveli kraju (= završili).

Međutim, vi ljudi (ovog svijeta) nećete biti u stanju spriječiti Božjeg prvaka (champion) da izvrši ono što je pre-uzeo na sebe za dobrobit čovječanstva. Vi nikad nećete biti dovoljno moćni da se protiv njega borite nekažnjeno. Njegove oči će, međutim, počivati na vama, koji ga želite ozlijediti/povrijediti, sa blagošću/obzirnošću, jer njegova ljubav i strpljenje se protežu na sve one koji su protiv njega.

I on će mnoge pridobiti za sebe, jer njegove su riječi moćne i njegova ljubav velika.

Duše će biti podijeljene – (na) one, koje ga prepoznaju kao njihova spasitelja iz najveće/najdublje nevolje/patnje i one, koje su jedino za svijet. I njihov kraj će biti smrt njihova tijela i njihove duše.

AMEN

Spread the Truth