Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0684 (Molitva za pomoć duhovnih bića… Okajanje i oproštenje grijeha…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0684, 26 Studeni 1938

MOLITVA ZA POMOĆ DUHOVNIH BIĆA…

OKAJANJE I OPROŠTENJE GRIJEHA…

Pisano je: „Dođite k Meni svi koji ste umorni i opterećeni, Ja ću vas oporaviti (odmoriti, okrijepiti)…“ (Matej 11:28). Tko se od vas osjeća potlačenim, a pouzdaje se u Moju snagu, njegova patnja treba biti ublažena, samo ako on u Moje Ime moli Oca za to. Ljubav je najveća u nebu i na Zemlji, i Ona može sve. Ali, taj duhovni svijet neprekidno djeluje u Ljubavi i prema Mojoj volji. I tako će vas također zaštititi od svih opasnosti, jer duhovna bića ne čine ništa sama od sebe, nego djeluju jedino sa Mnom i kroz Mene. Tko se dakle povjerava njima u zaštitu, zaštićen je kroz Moju volju, budući da je sve što Meni služi, jedno sa Mnom… prožeto jednom snagom i vođeno od jedne Volje. I stoga će u sigurnoj zaštiti kroz zemaljski život proći onaj tko vjeran, u Meni i u Mojoj snazi uzima utočište. Zato nikada ne zaboravite uvijek spremnu pomoć, te tražite za to, i ništa vam neće biti uskraćeno… kada vi u najvećoj dubini srca mislite jedino na spasenje vaše duše, onda će i vaše zemaljsko nastojanje biti blagoslovljeno, jer je Očeva milost neizmjerna. A sada primi: 

Sve što djeluje protiv Božanskog reda, mora biti okajano (nadoknađeno), budući da je to grijeh pred Bogom i ljudima, ako se djelovanje tog grijeha usmjerava protiv ljudi. Ispravan red će čovjek sam prepoznati, no ako on unatoč najboljem znanju izvrće zakone Božanskog reda, on se takoreći buni protiv najuzvišenije moći i savršenstva, i tako se duhovno sve više udaljava od vječnog Božanstva, s Kojim on sebe međutim treba sjediniti. Njegovo grješno stanje ga to više udaljava od Duha Svjetla, što češće on djeluje protiv Božanskih zakona. Ali, ako on sada žudi Božansku Ljubav i okreće se Istini, i njegovo nastojanje će biti promijeniti način života i slijediti Božje zapovijedi. Ali, istovremeno će se on morati pobrinuti da njegova spoznaja sazrije, budući da će u njoj on doći do uvida da je sagriješio protiv Božanske Ljubavi, on će se s gađenjem i kajanjem sjetiti svojih prijestupa, molit će za blagost (obzir) svojega Stvoritelja, i truditi će se boriti protiv svojih slabosti, tako da on ne padne opet u staru krivnju. A onda će mu biti i oprošteno, budući da je Otac u nebu blag i pravedan… On pušta da Njegova Ljubav vlada tamo gdje zemaljsko dijete shvati svoju nepravednost i moli oprost. Ali tako i vi trebate oprostiti vašim bližnjima koji su sagriješili protiv vas… Vi trebate uvijek pustiti jedino Ljubav vladati, i ne tražiti naknadu, jer „ne sudite, da ne budete suđeni“ (Matej 7:1). A tako kako vi oprostite vašim neprijateljima, tako će i vama biti oprošteno, jer, kako vi mjerite, i vama će biti izmjereno (Matej 7:2). Vi trebate osluhnuti (obratiti pažnju na) svako opominjanje i upozoravanje srca, ako vas ono potiče da na zlo uzvratite dobrim, budući da ste i vi u životu bezbrojno puta pogriješili, a ipak tražite i očekujete milosrđe Oca u nebesima… Stoga i vi trebate biti milosrdni i uvijek jedino s Ljubavlju uzvratiti što vam je učinjeno. Jer, jednom ćete to naći punim blagoslova, a sva Ljubav koja je učinila da djelujete sukladno Očevim zapovijedima, imat će blagotvoran učinak u onostranom, gdje su jedino djela Ljubavi vrjednovana. Svaka mržnja i poriv za osvetom je udio zla koje vi trebate nadvladati, jer jedino umanjuje vaše duhovne snage i sprječava vaš uspon. Jedino djela Ljubavi će biti korisna duši. Isto tako, također nastojte doći u blagoslov Božanske milosti kroz neprestanu molitvu za snaženje vaše volje, jer će vas ova onda također učiniti sposobnima djelovati prema Božjoj volji u Njegovom vječnom redu. Život tako često nudi prilike koje mogu biti opasnost za dušu, kada je volja slaba, no snažna volja nadilazi opasnost; a kada Ljubav prema Ocu potiče zemaljsko dijete, onda ono zasigurno neće odustati (otpasti) s pravog puta, i znat će živjeti sasvim u Božanskom redu. Onda se ono također neće trebati bojati stroge sudačke ruke Stvoritelja, budući da će jedino onaj tko se svjesno ogrješuje protiv Njegovih zapovijedi biti pozvan na okajanje (namirenje, izmirenje, nadoknadu), i to prema tvrdoći njegova srca. Jer, Gospodar je blag Sudac i oprašta svaku krivnju na Zemlji, kada je ona prepoznata i kada se pokaje iz najveće dubine srca… On će međutim znati kazniti one koji ne poštuju Njegove zapovijedi i Njemu nikada ne vape za oproštenje.

AMEN

Spread the Truth