Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

0676 (Znanje je moć… Zemaljska mudrost… Duhovno znanje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0676, 21 Studenog 1938

ZNANJE JE MOĆ …. ZEMALJSKA MUDROST …. DUHOVNO ZNANJE ….

Uvijek će se pružati nove prilike koje su u skladu sa Voljom Gospodnjom, često na početku neprepoznatljivo, no na kraju ipak u vidnom odnosu sa Voljom Gospodara. Stoga obrati pažnju na neprestane promjene oko tebe, i u stalnoj Ljubavi ostani naklonjena Gospodaru, tad će ti biti osiguran uspjeh tamo gdje ga ne možeš ni sanjati. Mora biti skovana svaka karika jednog lanca, i bez truda ništa se ne postiže, a isto tako se u neprestanom redu moraju redati jedna karika duhovnih istina za karikom kako bi se dobila jedna povezana cjelina. Tako da ti Gospodar danas poručuje slijedeće: 

Znanje je moć …. odbija li čovjek zemaljsku mudrost, za očekivati je i da mu je u maloj mjeri osigurana zemaljska prednost. Neuk će ići kroz život, i ako zapostavi sve što mu pomaže da dođe do znanja nikada neće moći dospjeti do moći, ugleda i časti ….

No pravo svjetlo, duhovno znanje, biti će i prepoznato u svom svojem blagotvornom djelovanju jedino od onih koji se trude da se sve više i više obogate. Živ će čovjek postati tek onda kad iskoristi svoje znanje koje mu dostavlja Božji Duh tako da bi uklonio duhovnu sljepoću bližnjih ljudi. Tako se beskrajno mnogim ljudima treba pomoći da krenu putem svjetla, i njima treba biti dano pravo znanje o Ljubavi i Mudrosti Boga. No to se može dogoditi tek onda kad je onaj koji naučava sam stekao znanje koje ga osposobljava širiti svoje uvide, i teško da će i jednome koji Istinu prima odozgor biti dovoljno da sâm iz toga izvlači korist, nego će biti bezrezervno zadovoljan tek onda kad svoje znanje može što je moguće češće podijeliti, tamo gdje je dušu koja je u zabuni (prevarena, koja griješi) potrebno uputiti na pravi put. Isto tako će i onaj koji je zemaljski znalac svoje znanje uvijek pokušavati iskoristiti, inače bi to za njega kao i za svijet bilo beznačajno.

Jer ono što čovjek zna, postaje vrijedno tek ako se na odgovarajući način može upotrijebiti za čovječanstvo. Tako da će se i duhovno znanje moći potvrditi tek onda kad je sasvim prepoznatljiv blagoslov koji je duhovnom znanju kao neprestani pratitelj osiguran od Boga i gdje se to ispunjava tamo gdje je čovjek voljan prihvatiti duhovnu Istinu.

Ništa što od Gospodara i Stvoritelja neba i Zemlje čovjeku bude dodijeljeno nije bez svrhe i cilja. Tako da će još prije propasti sva zemaljska mudrost, ali nikada Božja Riječ, koja je utjelovljenje sve Mudrosti iz Boga. Tako da u Mudrosti može rasti samo onaj koji ju uvijek prima i uzima srcem, koji ne misli na zemaljske pogodnosti i korist, nego pred očima jedino ima svoje vječno duševno zdravlje  i spas. Jer njegovo znanje biti će umnoženo u tako bogatoj mjeri, da čak najmudriji zemaljski učenjak za njim daleko zaostaje, pošto je njegovo znanje prolazno a time i beskorisno za vječnost ….

AMEN

Spread the Truth