Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0659 (Čak je i patnja milost… “Oče, budi volja Tvoja”…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0659,  9 Studeni 1938

ČAK JE I PATNJA MILOST… ‘OČE, BUDI VOLJA TVOJA’ 

Ostani vjerna svom unutrašnjem glasu koji ćete uvijek podsjetiti učiniti što je ispravno, i zapamti da će Otac u stvari ispravno podučavati Svoje dijete samo ako ono to želi čuti. Jer postoji daleko veća mogućnost da jedno redovito/sistematsko kompletiranje djela više neće biti moguće, ali sva sredstva će ipak biti na tvom raspolaganju, i prema tome se ne trebaš brinuti o preprekama koje će Gospodin biti sposoban opet i iznova otkloniti ako je to korisno za rad za kojeg On želi da bude napravljen.

 A sada se približi i primi našu poruku: Što se vama ljudima može dogoditi ako Gospodin nad vama drži Njegovu zaštitničku ruku… On će zaštiti vaše tijelo i dušu da ne budu povrijeđeni, On će vas voditi u skladu sa Njegovom voljom, i što god vam je nametnuto u svrhu da bi to prevladali jedino služi dobrobiti vaše duše. Prema tome, ne brinite, i podredite sebe rukovođenju vašeg Nebeskog Oca sa potpunim povjerenjem. Sve na Zemlji ima svoju svrhu; ni jedno ljudsko biće ne zna planove vječnog Božanstva i prema tome ne može lako prepoznati kako dobro i mudro je sve bilo organizirano/aranžirano za dobrobit ljudi. Njegova strogost, koju ljudi često smatraju okrutnom, je uvijek samo blagonaklono sredstvo radi toga da bi vam jednog dana ponudio nešto neusporedivo više veličanstveno. A pošto vi sebe ne želite dobrovoljno učiniti dostojnim/vrijednim toga, Gospodinova je volja voditi vas putem patnje i tuge do ceste koja vam te divote čini dostupnima. Jednog dana ćete shvatiti i iskreno zahvaliti Ocu za svaki prijekor u zemaljskom životu. Ljudi na Zemlji neprestano primaju Njegovu milost i čak je patnja milost… što je vama ljudima i dalje nerazumljivo. Ali ako vi sebe u potpunosti povjerite Gospodinu uskoro ćete na vama osjetiti blagoslov patnje, shvatit ćete sa kolikom beskrajnom ljubavlju vas vodi Očeva ruka tako da će takva patnja na vas imati povoljan rezultat čak u zemaljskom životu, međutim, dobrobit za vašu dušu će biti neusporediva. I prema tome prihvatite sve što vam Otac šalje sa potpunom poniznošću/podređenošću/potčinjenošću, uzmite u obzir da ni jedan vrabac neće pasti na Zemlju a da to nije volja vašeg Oca, i da je sve što vam šalje jedino izražaj Njegove volje i milosti, potpun opseg čega ćete jedino razumjeti kada ste postali savršeni. Jer za sada ste još nesposobni prosuditi što vam pomaže a što donosi gubitak, vi morate jedino uvijek odano žrtvovati vašu volju vašem nebeskom Ocu i u svoj patnji i tuzi Mu se moliti u vašem srcu…’Oče, budi volja Tvoja’… Onda ćete također uvijek biti utješeni.

 AMEN

Spread the Truth