Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

0640 (“Pustite dječicu da dođu k Meni…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0640, 26. listopad 1938.

„PUSTITE DJEČICU DA DOĐU K MENI…“

(Marko 10:14)

Pustite dječicu da dođu k Meni, i ne priječite im to. Riječi Gospodnje trebaju položit svjedočanstvo o ogromnoj Ljubavi i dobroti Gospoda, Koji prihvaća sve koji za Njim čeznu. Čovjek često ne zna kako je lako povezati se s Gospodom… kako on jedino treba otvoriti svoje srce… kako on jedino treba biti voljan poslušati Riječi Gospodnje, i kako se Otac već približava Svome djetetu i čuje ga… Pustite da vaše misli dolutaju Gospodu i Spasitelju, i ne priječite im, onda ćete i vi sami uskoro doći k Njemu i On će vas blagosloviti… A, kada ste Mu otvorili svoje srce, tako da Gospod može ući u njega, On vas više nikada neće ostaviti. On u stalnoj Ljubavi za vas brine, da vas zaštiti od nesreće (povrjede, gubitka). On Osobno želi uzeti prebivalište u vama, i da bi ovo prebivalište postalo Njega dostojno, On vam daje snagu i ustrajnost da Ga ljubite, i time Mu stalno prilazite bliže. Trebate se kao djeca baciti na Očevo srce, vi Ga trebate moliti u djetinjem povjerenju, tako da vas On, kao Otac, uvijek i zauvijek može čuvati… vi se trebate truditi uspostaviti pravilan iskreni (duboki, prisni) odnos, tako da se bez bojazni okrenete Njemu, i da vas nikakva tjeskoba i strah ne spriječe da Mu otvorite svoje srce. On vas je stvorio i odredio da jednom uživate svu nebesku slavu, te da kao Njegova djeca, postanete dionici sve moći i slave… Ali, vi sada morate također u Njemu vidjeti vašeg Oca, vi Ga morate ljubiti svim srcem, moliti Ga i sebe Njemu povjeriti, kako to iziskuje odnos djeteta prema Ocu… Vi morate u djetinjoj Ljubavi učiniti sve što Otac traži od vas, morate vršiti Njegove zapovijedi i vježbati se u Ljubavi, tako da Očevo oko zadovoljno počine na djetetu, i da vas On blagoslovi. A ako ste u Njegovom blagoslovu, bit će vam dobro na Zemlji, i vi ćete pronaći snagu da svu vašu pažnju posvetite spasenju duše, jer Ljubav prema Ocu postiže sve.

AMEN

Spread the Truth