Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0635 (Očeve Riječi… Zajedničko djelovanje… Božji ratnici…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0635, 22 Listopad 1938

OČEVE RIJEČI… ZAJEDNIČKO DJELOVANJE… BOŽJI RATNICI…

Gdje se srca ljudi nađu u zajedničkom djelovanju za Ime Gospodara Isusa Krista, tamo će jasno doći do izražaja blagoslov Spasitelja, budući je čisto Kristovo učenje vezivno sredstvo svih onih koji daju čast Bogu… Tko slijedi ovo učenje, uistinu je u srce prihvatio Riječi Gospodara, a snaga ovih Riječi je tako silna, da će se prepoznati oni koji žive u Njegovom učenju. A Gospodar svakome dodjeljuje njegov zadatak, On poznaje Svoje ovčice, koje su Mu vjerne, i On ne pušta nijednu da se izgubi. I tako Njemu nipošto nije svejedno, da li one nalaze put k Njemu ili ne… On njima ususret šalje Svoje glasnike i kroz ove im daje Ljubavne upute. Ako ste vi sada pronašli da vi želite biti Moje sluge na Zemlji, onda nastojte djelovati zajedno i dovesti k Meni sve ove ovčice… Vaša snaga neće biti neznatna, kada je vaše nastojanje za Njegovo Ime… Vi ćete biti opremljeni svim darovima koji su vam potrebni za ovu službu, budući Ja želim da se vi ne poljuljate… Ja želim da vaša vjera bude snažna i čvrsta, i da Me vi iz sveg srca ljubite. Onda ću Ja Osobno biti vaš stalni Pratilac, i vaše riječi će biti izrečene iz Mene… Jer, Ja sam usred Mojih, ako Me oni samo žele prepoznati. Ja njima dajem znakove Mojega prisustva, i želim Se ispoljiti svima onima koji Me ljube, tako da temelji budu poduprti, iz kojih će onda proizaći svaka poduka. Stoga se i vi međusobno podupirite, prihvatite Moju Riječ, i tako ostanite uvijek u Gospodaru… Uvijek je odlučujući istinski osjećaj, a gdje vi Mene prepoznate kroz Moju Riječ, tamo nemojte dugo oklijevati, nego sebe pouzdano predajte ovoj Riječi. Ta Riječ u sebi sklanja snagu i dotiče ljudsko srce… Tko sada osjeća da Ja sada njemu govorim, on zna da Me je čuo, a Ja Sam sam mu položio ovaj osjećaj u srce, jer Me on traži. Ja želim biti od sviju pronađen, i želim biti njihov Prijatelj i Brat… Ja također želim sve dijeliti s njime, radost i patnju, i želim jedino njegovo najbolje za vrijeme i vječnost… Međutim, njegovo srce mora biti Meni okrenuto, on mora sa svom Ljubavlju Mene žuditi, on se svakoga dana i svakoga časa mora boriti kako bi se sjedinio sa Mnom, on mora imati volju da postane istinsko Božje dijete… A Ja ću ga opskrbiti svom snagom… Ja ću mudro upravljati njegov duh (osjećaj, namjere, svijest), štitit ću njegove riječi, i okretat ću njegove misli prema ispravnom… I tako ću Sebi steći vjerne ratnike na Zemlji… koji će svi nositi Moje Ime na štitu, i snagom Moje Riječi se boriti protiv neprijatelja. I mir će ući u njihova srca… Svjesnost da se bore za Mene, učinit će ih neustrašivima, i omogućit će im da odvažno pogledaju u oči svakoj opasnosti, i tako ću Ja njih osnažiti u duhu, da će oni Moju Riječ proglašavati ljudima na ovoj Zemlji, i oni će uvijek biti poučeni odozgor… A Moj će ih blagoslov bez prestanka namirivati… i oni će u neumornoj aktivnosti vršiti Moju volju, za što im Ja dajem Moju milost sada i za sva vremena.

AMEN

Spread the Truth