Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0629 (Hapšenje slugu Božjih… Zemaljska vlast…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0629, 19 Listopada 1938

HAPŠENJE SLUGU BOŽJIH …. ZEMALJSKA VLAST ….

I biti će hapšeni oni koji Moje Ime ispovijedaju pred svim svijetom …. No oni koji u Meni ostaju i u (toj) nevolji, ti će u Meni imati jednog stalnog pratitelja na ovoj Zemlji. Trenutni pokušaji da se Mene želi potpuno otuđiti od ljudi od tih će biti spriječeno, i za to ću ih Ja blagosloviti. Tko se uvijek oslanja samo na Moje Ime i za Njega se zalaže, njemu će prilaziti mnogi dokazi Moje milosti (naklonosti) i Ljubavi, da će njegova vjera postajati sve snažnija i njegova revnost sve veća, tako da će cijela jedna vojska Mojih boraca ući u borbu s punim uvjerenjem i plamenim srcem.

Svijet će davati svoju suglasnost svakome tko nastupa protiv Moga učenja, no Ja Svoju suglasnost (obećanje) dajem Svojim borcima, koji će doduše po broju spram neprijatelja biti mali, no strahovito jaki, pošto su opremljeni Mojom moći …. Tako da se ne trebaju plašiti onih koji ih žele upropastiti …. Ja sam ih pozvao, oni ispunjavaju Moj nalog, Moja Ljubav i Moj blagoslov prate ih, tako da će i pobjeda biti na njihovoj strani …. Svjetovna vlast se doduše može usprotiviti Mojoj Riječi i vršiti prisilu na Moga navjestitelja, no ona nikada neće moći spriječiti da Moja Riječ nađe ulaz u ljudska srca, a tako je već djelovala od davno, i širiti će se među ljudima, koji će uskoro osjećati blagoslov i snagu Moje Riječi.  

A onda počinje vrijeme zrenja. Sve što je protiv Mene, biti će kao korov usred žita, i uskoro će taj korov prijetiti zagušiti dobro sjeme …. No kad Gospodar bude došao po žetvu, On će itekako znati razlučiti dobar plod od onoga koji ne valja …. Jer Moji žeteoci će marljivo raditi …. a gdje su vrijedno posijali dobro sjeme, tamo će Moja žetva i biti dobra. Stoga koristite vrijeme prije nego djelo protivnika onemogućuje taj rad …. Pustite ih nek’ dođu i ne bojte se, čak i ako vam se opasnost približi ….

Moje oko neprestano bdi nad vama i ne dopušta da vam se dogodi ikakva šteta, a ono što oni žele počiniti vama, vi ćete sami moći spriječiti ako Me u Duhu zazivate za zaštitu. Tko se uvijek zalaže za Mene, treba se moći služiti Mojom moći u vremenu i u vječnosti …. A čak i ako opasnost izgleda nezgodno, ako Ja to želim, vlastodršci (moćnici) će biti lišeni svoje moći, i vi ste slobodni …. No za veću slavu Moga Imena biti će dozvoljeno da oni isprobaju svoju moć …. te zabrane i odredbe suprotstavljaju vašem djelovanju …. Tad se ne dajte zaplašiti, i utoliko čvršće se držite za Moju Riječ i razdjeljujte ju …. objavljujte svim ljudima Istinu, koja jedina može voditi do vječnog života.

I ne budite kolebljivi …. S uzdahom Mi se obratite u srcu, i to će vam dati snagu da glasno priznate Moje Ime …. A oni vam neće moći ništa naškoditi, koliko god prijetili i zabranjivali. Jer Moja moć će ih blokirati i otvoriti sva vrata koja su oni zatvorili …. I čak kad vjeruju da vas imaju pod sigurnim nadzorom, vi ćete iznova Moju Riječ propovijedati onima koji ju žele čuti i koji vjeruju u Mene. A zemaljska vlast će uzaludno pokušavati postupati protiv Mene …. Postajati će doduše sve gore među ljudima koji su djeca svijeta, no oni koji se izjašnjavaju za Mene, postajati će sve kompaktniji (međusobno sve bliži) i uistinu će biti Moji svjedoci, koji su Moja radost. A oni trebaju ući u Moje carstvo i zauvijek biti sigurni (spašeni) u Mojoj Ljubavi ….

AMEN

Spread the Truth