Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0623 (Molitva u ime Isusovo… Viđenje u snu… Ljubav i mudrost)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0623, 16 Listopad 1938

MOLITVA U IME ISUSA… VIĐENJE U SNU… LJUBAV I MUDROST…


‘Što god zatražite u Moje ime, bit će vam dano…’
 (Ivan 14:14) Na taj način Sam vam Ja Osobno dao jamstvo da ćete primiti ono što vam je potrebno na Zemlji, i svaka molitva će vam biti uslišena, kada služi spasenju vaše duše… Otuda će i Moja Ljubav vječno biti s vama, koji preklinjete ovu Moju Ljubav. A, ako sada vjerujete da vam je kroz zazivanje Mojega imena osigurana svaka pomoć, zbog čega vi onda još strahujete? Vidi, Moje drago dijete… ako vi vjerujete u Mene, sigurna vam je svaka pomoć, jer Ja ne napuštam i neću napustiti Moje, koji su bespomoćni u strahu i brizi. A koliko radije ću udovoljiti prizivanju koje se odnosi na spasenje duše jednog zemaljskog djeteta! Pripremili ste Mi prebivalište u vašim srcima, a gdje Ja boravim, protjerana je patnja i nevolja. Dozvolite Mi samo da uvijek brinem za vas, sačuvajte Mi samo vaše srce čistim i povjerite Mi se, onda će se svaka žalost pretvoriti u radost, i vi ćete Mi se stalno približavati već na Zemlji, i jednom u onostranom. A sada slušaj što ti najavljuje tvoj Spasitelj:

Sunčanim stazama treba tvoj duh proći jedne noći, kada se tvoja duša odvoji od svog tjelesnog omotača, i patnje zemaljskog vremena budu zaboravljene pred prizorom neočekivane slave u onostranome. Na taj način ćeš biti upoznata s duhovnom sferom u svrhu sazrijevanja tvoje duše, tako da u potpunosti možeš obavljati aktivnost na Zemlji u najdubljem uvjerenju (osvjedočenju), jer Moji radnici moraju biti iznimno čvrsti u vjeri, ako se žele oduprijeti protivljenjima… moraju narasti u Ljubavi za Mene, jer ova Ljubav će im dati snagu u borbi za Moje ime. Sama mudrost bez Ljubavi, bila bi mrtva riječ, ali ti trebaš biti u Ljubavi i u mudrosti, i kroz tebe će mnogi primiti i slijediti Božje učenje. Ova Ljubav će povući za sobom živu vjeru, jer tko Me ljubi cijelim srcem, on i vjeruje u Mene, a tko ima vjeru, u Mojoj je milosti, i tako raspoznaje Duh Božji onaj tko hoda u Mojoj milosti, jer više ne prianja uz svijet, nego živi u Meni i sa Mnom, i Ja ga pratim na svim putevima. Takvom zemaljskom djetetu  neobičan je prizor nebeske slave… on vidi, a ipak to ne shvaća… njegovo oko opaža svjetlo i misli da to ne može izdržati, a njegove usne oblikuju samo molitvu zahvalnicu, a pogled Spasitelja pun Ljubavi i blagosti, usmjeren je ovom zemaljskom djetetu, i čežnja u njegovom srcu raste u beskraj… Ali, ono se mora vratiti na Zemlju i iznova napustiti Zemlju snova, jer zemaljski zadatak još nije u potpunosti ispunjen… ali snaga je povećana, vjera učvršćena i Ljubav zapaljena do najvišeg sjaja… Volja za služenjem je najsvetija nakana zemaljskog djeteta… on se u potpunosti predaje Božanskom Spasitelju, jer ga je Moja Ljubav obuzela svom snagom… Onda ćeš obavljati svoj zadatak u najblaženijem zanosu (ushićenosti), i bit ćeš Mi vjerni sluga i navjestitelj Moje Riječi… A Moja Ljubav će te blagosloviti.

AMEN

Spread the Truth