Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0621 (Oholost… Misli okrenute umrlima… Njihove molbe)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0621, 15 Listopad 1938

OHOLOST… MISLI OKRENUTE UMRLIMA… NJIHOVE MOLBE…


Najveći neprijatelj svake Istine je ljudska oholost. Tako će se uvijek zatvoriti za Istinu oni ljudi koji ne mogu odgovoriti nikakvim vlastitim mišljenjem, i uvijek se skrivaju samo iza praznih, visokozvučnih riječi, da bi prikrili nedostatak vlastitog znanja. A, jednako tako i ljudi koji ni jednog bližnjeg ne žele trpjeti iznad sebe… Njima je, štoviše, svaka skromnost i poniznost tako daleka, da oni ovu neće tražiti ni kod bližnjih… Ali, njima se može suprotstaviti jedino s Ljubavlju, inače je uspjeh isključen, a čak i onda će se takvi ljudi još uvijek teško preobratiti na tuđe mišljenje, jer njihov vlastiti stav za njih vrijedi kao nenadmašan, i od ovoga oni ne odstupaju, ili vjeruju da mogu sakriti nedostatak znanja iza milozvučnih govora. Služiti također znači strpljivo podnositi uvrede, i na taj način također biti uvijek jednako strpljiv u takvoj borbi, i odvratiti svaku napast (kušnju) kroz molitvu.

A sada pusti svoju dušu da utihne u sjećanju na tvoje voljene. U blagonaklonoj jednodušnosti i Ljubavi punom nastojanju za tebe, oni uvijek jedino namjeravaju potpomoći tvoj napredak (uspjeh), i sačuvati te na putu kojim si krenula. On će ti sve lakše padati, i još će te veličanstveni darovi oduševljavati; no, na svaki način (u svakom pogledu), tvoje nastojanje povoljno utječe, a već sama blagodat koja je time pokazana dušama u onostranom, vrijedi napora i truda… U vječnom kraljevstvu duše broje sate i minute koje ih još odvajaju od tvog odgovarajućeg duhovnog rada. Svaka duhovna misao im je  poticaj na njihovu aktivnost, oni ostaju u neprestanoj vezi s tobom i uvijek traže svoje boravište tamo gdje oni čuju (razabiru) duhovna traženja ili osjećaju misli. A za ove duše je tvoj duhovni rad neizrecivo blagoslovljen. Dovoljan je najmanji duhovni podražaj da ih potakne, a oni tako također osjećaju svu Ljubav koju rađa jedna misao okrenuta njima.

Njihova slabost je vrlo velika, njihova situacija je često toliko žalosna, da bi vas ljude moglo obuzeti iskreno suosjećanje (samilost), kada bi mogli vidjeti bijedu (nevolju) takvih duša. A jedna ljubavna misao je njima neslućena blagodat (milost)… ne znate koliko su vam one zahvalne, kada ih se sjećate u Ljubavi ili kada pošaljete molitvu za njih Ocu… One uvijek jedino žele Ljubav… Ljubav omogućuje da njihova patnja postane slabija, Ljubav im daje nadu i snagu za nastojanje… Ljubav im također donosi i konačno otkupljenje… A takve duše prose vašu Ljubav, nastoje prodrijeti u vaše misli, i kada u tome uspiju, čekaju pomoć koja im je već dodijeljena kroz činjenicu da oni nisu nevoljko odbačeni, nego se čovjek drage volje za kratko vrijeme prepušta mislima na one umrle, kojih se prisjetio. To je neopisivo blagotvorno (ugodno) i smiruje patnju duša koje se bore u onostranom, koje iznova crpe novu snagu za njihov rad oslobađanja. Stoga ne dopustite dušama da uzalud mole… obratite pažnju na svaku opomenu i drage volje je poslušajte (pokorite joj se), tako da u Ljubavi pošaljete kratku molitvu Ocu, Koji čuje takve molitve i šalje duhovnu pomoć dušama, tako da će njihova borba postati lakša i da će biti dovedeni na svjetlo.

AMEN

Spread the Truth