Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0618 (Odbijanje i prihvaćanje duhovne istine…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0618, 13 Listopada 1938

ODBIJANJE I PRIHVAĆANJE DUHOVNE ISTINE ….

Sva sila je uzaludna, ako se slobodna volja opire prihvaćanju onoga što vam darujem, no u neposrednoj blizini onoga koji se opire često je duhovna pomoć, koja u čovjeku stimulira potrebu za Istinom i ne da mu da se smiri. Motivi za odbijanje nisu uvijek relativni. Takve prilike često mogu biti propuštene iz bojazni da se ne postane žrtvom krivog učenja. Tamo se onda čovjek nalazi u borbi sam sa sobom ….   

On onda treba jedino popustiti unutarnjem upiranju srca, koje je utjecaj dobrih duhovnih bića koja čovjeka žele potpomoći na svaki način. No uvijek se upliće i razum, a njemu se puno rađe poklanja pažnja nego glasu srca. Dakako da ljudi trebaju provjeravati tako da mogu razlučiti dobro od lošega, no kako da prosudi onaj koji ne provjerava nego odmah odbija …. i biti će da se mnogi nalaze u tom stavu da učenja ljudi odmah prihvaćaju a riječi koje Gospodar odozgor šalje odbijaju ….

(prekid)

Spread the Truth