Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0616 (Riječ Božja… Tijelo i Krv…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0616, 12 Listopad 1938

RIJEČ BOŽJA… TIJELO I KRV…


Primi u srce sve što ti je ponuđeno, onda će to zaista u punini preći u tebe, osnažiti tvoju volju i dokinuti svaku sumnju. Jer, u skladu je s voljom Gospoda, da se duhovnu hranu primi u svoj poniznosti, ali da sa najvećim žarom i najpotpunijom predanošću bude prihvaćena, i tako nađe pristup u ljudsko srce. Tako će se također dostaviti i sva snaga… duhovna hrana će biti sasvim osnažujuća ishrana, kroz koju će zemaljsko dijete postati podobno za život u vječnosti. Tjelesno zdravlje pospješuje onaj tko stalno tijelu dostavlja hranu i piće u pravoj mjeri… Ali duši je zdrava i korisna hrana uvijek jedino Božja Riječ… ona je istodobno hrana i piće, ona je Tijelo i Krv Gospoda Isusa Krista Osobno. „Tko jede Moje Tijelo i pije Moju Krv, ima vječni život…“ (Ivan 6:54), tako osnaženi Božjom Riječju, vi ne možete nikada potpasti smrti duše, nego ćete živjeti u vječnosti. A ako vam je Gospod ovo obećao, vi se ne trebate bojati tjelesne smrti, budući duša, koja je uzela svoju hranu iz Božje Riječi, samo napušta svoj tjelesni omotač, kako bi ušla u vječni mir. Stoga ne uzmičite preplašeno pred smrću tijela, budući je ova za vas samo ulazak u vječno blaženstvo. Ako vam je dakle Božja Riječ ponuđena u neiskvarenom obliku, onda vam Gospod Osobno pruža pravu hranu, koju vaša duša treba, i tako jedino na vama leži da dar s neba od vas u punom smislu bude prihvaćen kao Tijelo i Krv Gospoda Isusa Krista… da vi ne žudite jedino slušati Božju Riječ, nego da ju vršite i živite prema njoj… onda će iz toga poteći sva snaga i svaki blagoslov, i vi ćete uistinu jesti Njegovo Tijelo i piti Njegovu Krv, i tako imati vječni život.

AMEN

Spread the Truth