Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

0610 (Nepopravljivi… Prokletstvo mamona… Ljubav…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0610, 9 Listopad 1938

NEPOPRAVLJIVI… PROKLETSTVO MAMONA… LJUBAV…


Moja najsvetija volja je da od sada samo jedno Ime vlada svjetovnim kraljevstvom… nijedna svjetovna moć se ne treba moći uznositi da ima moć nad Zemljom i njenim stanovnicima, budući će Moja Ljubav sve pomoći. Jedino gdje je poriv nadolje toliko jak da je Moja Ljubav odbačena, tamo tama treba zadržati svoju žetvu, jer ovi nisu vrijedni sažaljenja, budući preziru Moju ruku koja ih želi spasiti iz ponora pakla. Svaki otpor treba se slomiti kroz svemoć Moje Ljubavi, i samo bića uistinu demonskog stava, preziru ovu Ljubav. Ono što je nepopravljivo, mora snositi posljedice ukrućenog duha (uma), i ostati vječno prognano od Mene. Vidite mamona i njegovu opasnost… On truje čovječanstvo, a ovo sebe predaje u ruke zla, i ništa ga ne može otuda spasiti osim Ljubavi. Čim se ljubavno srce približi jednoj takvoj izgubljenoj duši i posveti joj se, umanjuje moć zla, i duboka Ljubav preotima ovu dušu iz tame. I stoga jedino Ljubav može biti pravi Pomagač u takvoj nevolji, jedino Ljubav je neodoljiva moć, koja preotima duše protivniku, i vodi ih svjetlu… A ova moć je tako snažna, da će pobijediti svu moć zla. Gdje god je vaše oružje Ljubav, vi ste pobjednici protiv neprijatelja, i gdje vas Moja Ljubav zove kao ratnike, ustat će vojska, tako snažna i moćna, da će neprijatelj zadrhtati, da je u njegovim redovima uzdrmano povjerenje i slomljena moć. Jer, čak i ako je mržnja jaka, Ljubav je mnogo moćnija… Gdje mržnja razara, Ljubav izgrađuje (podiže, obnavlja)… gdje mržnja nanosi rane, Ljubav je iscjeljujuća snaga… a gdje Božje kraljevstvo treba biti uništeno od mržnje neprijatelja, tamo će ga Ljubav izgraditi i učvrstiti, podučiti i proširiti Božju Riječ… Ljubav će žrtvovati, tamo gdje mržnja izjeda, ona neće poznavati nikakav drugi cilj, nego da služi Bogu. I tako će Ljubav sve nadvladati, budući je snaga iz Boga. Što intimnije (prisnije, dublje, iskrenije) vi Mene ljubite, to snažnije vas Ja želim prožeti… Ja želim sve privući Meni, tako da svijet sa svojim težnjama bude uništen, i neprijatelj svjetla, gurnut u krajnju tamu, neće moći naškoditi onima koji mu još nisu potpuno potpali. Jer, njima Ja želim doći u susret s Mojom Ljubavi, i ako Me prepoznaju, oni će Me voljno slijediti i umaći zamkama protivnika… Jer, nitko se ne suprotstavlja snazi Moje Ljubavi… i ova Ljubav traje vječno, i ne pušta da propadne nijedno od Mojih bića, koja u sebi sklanjaju tek najmanju iskru Božjega Duha… Moja Ljubav ih zahvaća (grabi), i privlači ih Meni… A Ja želim sve duše izbaviti od moći zla, budući Moja Ljubav ne želi da za vječnost bude izgubljeno ono što je jednom bilo svjetlo vječnoga Svjetla.

AMEN

Spread the Truth