Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0597 (Veliki u svijetu…Sigurnost za život…Borba duše…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0597, 26 Rujna 1938

VELIKI U SVIJETU …. SIGURNOST ZA ŽIVOT ….

BORBA DUŠE …. MOLITVA ….

Veliki u svijetu će spoznati da su mali i nemoćni te da sami od sebe ne mogu ništa kako bi poboljšali svoju situaciju. I ako si ne osvijeste svoje izvorište iz Boga, neće niti pronaći put iz svoje nevolje …. Samo tko si je toga svjestan, ima u ruci sredstvo, jer taj će se s povjerenjem obratiti Onome Koji ga je stvorio, i predstaviti mu svoju nevolju …. a tamo i pronaći pomoć kojoj se nada. No drugi bez mira prolaze kroz nevolju i opasnost i ne nalaze izlaza, jer oni si ga sami blokiraju u krivom ponosu. 

Posebno će obilovati patnjom stanje svih onih kojima je svijet do tada pružio puno. Njihova briga je jedino da pronađu primjerenu sigurnost za kasniji život, i oni ne razmišljaju o tome da ovaj život već idućeg dana može biti završen …. Ne razmišljaju koliko je važnije brinuti se za mir duše nego za sigurnost tijela. Jer u prvome oni svakodnevno mogu napustiti život uz jamstvo da će ga zamijeniti za jedno bolje onostrano …. A sigurnost zemaljskog života nikada ne omogućava isto takvo onostrano.

I uvijek će takva jedna duša sa Zemlje odlaziti potrebita i preko pronalaziti jedno pusto mjesto gdje ona uvijek želi boraviti …. U borbi za zemaljsko postojanje uvijek je važno prvo namiriti dušu i borbu voditi u prvom redu za dušu, tada se tijelo nikada ne mora bojati da će na Zemlji biti oštećeno, jer tada su suvišne bilo kakve patnje za takvo jedno zemaljsko dijete, koje bez njih već pronalazi Oca i napredovanje svoje duše je spoznalo kao važno. 

Stoga zemaljsko znanje, zemaljska moć i ugled duši neće donijeti nikakve koristi, nego se za nju svako ljudsko dijete mora isto marljivo potruditi, bilo ono visoko ili nisko, bilo siromašno ili bogato. Nitko si ulazak u vječnu blaženost ne može lako ili bezbrižno osvojiti …. Svima predstoji isti rad, koji samo slobodna volja može svladati i izvršiti. A svakom čovjeku za ispunjenje njegovog zemaljskog zadatka može pomoći samo iskrena i duboka molitva …. Tko se smatra pre-uzvišenim da Boga moli za pomoć, na Zemlji će doduše biti velik, no jedan od posljednjih u vječnosti ….

AMEN

Spread the Truth