Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0578 (Prijelaz stoljeća… Božja snaga… Iscjeljivanje bolesnih…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0578, 10 Rujan 1938

PRIJELAZ STOLJEĆA… BOŽJA SNAGA… ISCJELJIVANJE BOLESNIH…

Vidi, dijete Moje, oko tebe su se okupili mnogi tvoji duhovni prijatelji, i daju ti Objavu o Mojoj volji. Stoga uzmi u obzir da si i ti jedna od Mojih vjernih, i trebaš ispuniti zadatak, koji zahtijeva tvoju potpunu predanost. Ali, Ja želim povećati tvoju snagu i osnažiti tvoju vjeru, kao što ti želiš. Stoga, u Duhu se poveži sa Mnom i poslušaj: Vi trebate oživjeti, i u Duhu gledati Moje kraljevstvo, i vi ćete iskusiti čuda i osjetiti snagu Moje Ljubavi u sebi. Tek rijetko koji čovjek ima ustrajnost koja je potrebna za ispunjenje jednog takvog zadatka na Zemlji, i zato Ja želim tebe podržati u svakoj životnoj situaciji, da ti stalno osjećaš blizinu svojega Spasitelja. Čuvaj čisto srce, i posvuda daji Ljubav, tako ćeš primiti Moju milost, a ova će te učiniti istinski živom… Tebi je određeno da možeš crpiti snagu na Izvoru, a u budućnosti će ti biti ponuđeni Hrana i Piće, da ti nikada nećeš trebati gladovati i žeđati za duhovnom hranom. No, sada budi vrlo pažljiva (pozorna) i poslušaj Me:

Na prijelazu stoljeća vi ljudi mislite i onda vjerujete da je došlo vrijeme kada Ja Osobno dolazim na Zemlju… No, onda vi ovaj Moj Dolazak na Zemlju više ne biste doživjeli kao zemaljski ljudi… Vi ste međutim pozvani da budete svjedoci Moje slave i glasnici, koji trebaju pripremiti čovječanstvo za to, budući Dan više nije daleko. Vidite, Ja vam dajem još vremena, i uvijek više odgađam, kako bi otklonio veliku patnju sa milijuna i milijuna ljudi. I zato Ja vas želim opremiti ogromnom snagom, tako da još budu probuđeni iz sna oni koji žele vidjeti jutro, kada prve zrake izlazećeg Sunca osvijetle svemir. Zato će ljudima uvijek iznova biti poslani proroci, koji trebaju upozoriti i razjasniti… koji u Ljubavi trebaju spasiti duše, i stoga trebaju sasvim očigledno ljudima naviještati Božju Ljubav. I tako će se u ovom vremenu, koje prethodi Mojemu dolasku, doista neizrecivo boriti za izgubljene duše, i nitko na Zemlji neće ostati bez duhovne upute (smjernice)… Ja posredujem Čistu Istinu ljudima i puštam ih da steknu uvid u Moje cijelo Stvaranje, te brinem za to da vama, koje sam Ja pozvao, također pritekne sva Moja snaga, i da vam bude na raspolaganju, ako vi samo u Moje Ime nešto želite iz Ljubavi za bližnjega. Uskoro će vam biti dostavljen dokaz Moje Riječi, i onda obratite pažnju… Što vi počnete u rano jutro, uvijek će biti blagoslovljeno. Jer, vi onda radite u punoj snazi. Dopustite stoga da bolesni uvijek izjutra osnaže (oporave) svoje bolne udove, i položite onda vaše ruke u Moje Ime, i vama će uspjeti njima vratiti zdravlje, i sve slabosti će spasti s njih… Ja ti to Ljubav-no polažem u srce, Moje dijete, da ti postupaš, kako je tvoj Otac zahtijevao od tebe… Kada jednom tvoja volja očeliči, onda ćeš postići velike stvari, a to trebaš činiti za Mene i Moje Ime, kako bi dala Objavu o Mojemu ponovnom dolasku na Zemlju. Vidi, sada je već dva tjedna da sam ti Ja objavio način kako ti možeš doći do čvrste volje… Ti moraš ovo primiti duboko u svoje srce, i potruditi se pretvoriti riječi u djelo. Ti nećeš ostati bez pomoći, no tvoje oklijevanje mora biti prevladano, i ti moraš bezuvjetno prihvatiti ono što ti Ja donosim na znanje. Vidi, tako malo zemaljske djece Mi daje svoju cijelu volju i svoju ustrajnost… Njih međutim, Ja trebam, ako Ja Sam kroz njih mogu djelovati među Mojom zemaljskom djecom… Ja nemam nikakav drugi cilj, nego beskrajno mnoge ljude učiniti sretnima, i stoga Ja na Zemlji trebam vašu su-pomoć, budući ste vi Moje alatke, kroz koje Ja mogu nesmetano govoriti ljudima, a da od njih budem slušan bez straha. No, dok god vi nemate čvrstu vjeru, vi nećete izvršiti ono što Ja tražim od vas. Vi od Mene trebate primiti sve, kako bi mogli za Mene istupati, i Ja vam želim dati Moju snagu, da vi možete ostvariti nevjerojatno… da iznova proglasite Moje Ime cijelom svijetu… jer sve više se bliži vrijeme koje sam Ja Mojima najavio za izlazak duhovnog jutarnjeg Sunca. A ako vi, Moje sluge na Zemlji, želite ispuniti Moju volju, onda se samo uvijek držite Riječi, koju Ja dajem i dao sam vama… jer Ja sam vječno Isti, Ja sam Istina i Život… tko ima Mene, nikada neće umrijeti, i tko djeluje u Moje Ime, biti će osnažen Mojom voljom i Mojom snagom, koja se u njega prelijeva i čini ga sposobnim da djeluje poput Mene (jednako kao Ja)… jer Ja imam svu moć od početka do u svu vječnost.

AMEN

Spread the Truth