Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

0570 (Oslobađanje duha od tijela… Odgovor na sva pitanja… )

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0570, 5 Rujna 1938

OSLOBAĐANJE DUHA OD TIJELA …. ODGOVOR NA SVA PITANJA ….

Snaga duha prodire u beskonačnost, no tijelo može obuhvatiti samo ono što razumu bude preneseno putem duha, a tu će uvijek biti do toga koliko tijelo duhu u sebi daje pravo da se od njega odvoji, i to putem voljnog popuštanja tijela …. putem misaonog bavljenja duhovnim stvarima. Sva materija postavljati će se kao prepreka između duha i tijela. Ako pak tijelo uzmogne odriješiti se od materije, onda je duhu u njemu oslobođen put u beskonačnost.

Svi problemi kojih se ljudi dotiču i čija rješenja im se čine važna, tada mogu biti predstavljena duhu, a zadubljivanje u čisto Božanska čuda stvaranja uskoro daje jasan odgovor na takva pitanja …. Jer, postoji samo jedna Istina, a nju je moguće obuhvatiti jedino duhom, koji je Božji, ali nikada i nikako onim što još pripada Zemlji, čisto ljudskom razmišljanju …. Tek kad se razmišljanje čovjeka podredilo duhu u njemu, on može biti uveden u Istinu …. Jer Bog mu daje spoznaju onda kad se čovjek predao Njemu i trudi se ispuniti svoj zadatak na Zemlji. Čovjek se može uhvatiti najvećih problema, i dobiti će odgovor na svoja pitanja, samo ako ih uvijek žudi kako bi postigao stanje zrelosti.

Zemaljske interese vezati za to nije dozvoljeno, jer sve duhovno mora se voljno odvojiti od materijalizma, da bi bilo najčišća Istina. Bez ograničenja daje se onima koji svoj životni zadatak vide u tome da služe Bogu i ispunjavaju Njegovu volju. Njima Gospodar daje bezgranično …. oni se mogu uvijek obratiti samo Njemu, da bi bili uslišeni, jer voljna duša na Zemlji alat je u rukama Božjim …. pozvan da sudjeluje u Gospodarevom činu spasenja na Zemlji, prema tome sve će svoje zadatke rado i voljno ispunjavati i tako opet djelovati bližnjima na blagoslov, jer veza sa nebeskim Ocem uvest’ će ih u vječnu Istinu ….  

AMEN

Spread the Truth