Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0562 (Dar govorenja… Prigovaranje… Snaga volje… Istina i volja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0562, 30 Kolovoz 1938

DAR GOVORENJA… PRIGOVARANJE…

SNAGA VOLJE… ISTINA I VOLJA…

Riječi, koje razotkrivaju Božansku Istinu, prilazit će ti bez prekida, jer ti svoje misli vjerno okrećeš k nebeskom Ocu i nastojiš ispuniti Njegovu volju. No, Dar govorenja ti može biti dodijeljen tek u vrijeme tvoga djelovanja… odnosno, kada je tvoje znanje toliko veliko da ti možeš razdjeljivati ono što si primila. Jer, svijet će uvijek govoriti protivno, i potreban je veliki Dar govorenja da bi mu se moglo logično (dosljedno) suprotstaviti. Sve sumnje će međutim nestati, kada svaki prigovor bude mogao biti pobijen, a da bi postigla tu zrelost znanja, treba puno predanja i snage volje, za koju se ti stalno trebaš boriti i moliti… Doći će dani, kada će ti jednostavna riječ prigovora već moći oslabiti snagu vjere, a onda je važno što intimnije naći utočište u tvome Spasitelju, i ti ćeš izaći iz takve opasnosti dvostruko osnažena. Ljubav iznova treba dokazati njenu snagu… Sve što ti činiš u Ljubavi, ojačat će tvoju snagu i tvoju vjeru. I stoga novo vrijeme nebeski Otac želi susresti sa svom moći kroz Svoje sluge, i zato treba samo one dobre volje, da budu istinski spremni služiti Gospodaru. Onda će svi potrebni preduvjeti biti jasni i razumljivi zemaljskom djetetu, ono će prepoznati svoj zadatak, i bez straha će mu se moći posvetiti. Svaka prisila duše je isključena, dijete se okreće Ocu potpuno dobrovoljno… u volji da Njemu služi, i od tada nadalje će njegovi postupci na Zemlji biti potpuno slobodni, budući mu je volja da služi pružila sve što je ono trebalo. Jer, volja se podredila Božanskoj volji, i time je zemaljsko dijete zaštićeno od krivog utjecaja. Naredni događaji će uvijek biti u skladu s Božanskom voljom, jer Božji Duh objavljuje ovom djetetu, i ono sada sve svoje korake vodi samo od sebe, sukladno Božanskoj volji. I tako ono u sebi uvijek čuje jedino propise (odredbe) koje mu Bog dostavlja… Ono misli i  postupa u skladu s Istinom, dok god je u njemu volja da služi Božanstvu u Istini i čistoj Ljubavi. Najveća milost Gospodara je, da Sebe Samoga komunicira svakom zemaljskom biću, i u punom posjedu takve milosti u čovjeku uistinu može postojati (opstati) jedino Istina… A tada Božanska volja može nesmetano kroz njih djelovati, jer se srce voljno otvara svemu Božanskom, i stoga ostaje trajno pod Božanskim utjecajem. Često s jedne strane nastaje neočekivani otpor… i aktivna podrška s druge strane… a ove obje iz duhovnog svijeta… no, dobre duhovne snage, budući da su također u skladu s Božjom voljom, mogu se nesmetano izražavati, jer volja ljudskog djeteta žudi prema Istini, i svjesno se okreće od svih protivnih struja. Što se snažnije volja pokušava približiti Božanstvu, to više Ovo prelazi u čovjeka…  i tako se Božji Duh sve intimnije sjedinjuje s dušom… a iz toga opet duša crpi snagu… (prekid)

AMEN

Spread the Truth