Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0553 (Zaštita protiv zemaljske sile putem Božje snage…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0553, 22 Kolovoza 1938

ZAŠTITA PROTIV ZEMALJSKE SILE PUTEM BOŽJE SNAGE  ….

Mojima Ja pomažem da dobiju veliku snagu, samo ako ju izmole u najiskrenijoj poniznosti. Vidite djeco Moja, Ja vam obećavam vječni život i Ja ću vam ga dati u svoj slavi …. I ako Mi vjerujete, onda nikada ni nećete biti ostavljeni bez pomoći tamo gdje vam je takva potrebna. I zato vi trebate svijetu dati svjedočanstvo dokle seže vaša snaga kad vjerujete vašem Gospodaru i Spasitelju i u Njegovo Ime zaustavljate ono što vam kao Mojim sljedbenicima hoće naškoditi …. Vi nemate ni trunku snage iz vas, ali u Moje ime moći ćete činiti sve, sa snažnom vjerom i punim povjerenjem u Mene, vašeg Boga, vašeg Tvorca i Otkupitelja ….

Tko želi ovladati svijetom, taj od Božanskog učitelja mora imati ovlaštenje i mora biti opremljen punom silom …. I kad vam Ja oboje želim dati, onda vi nikada ne smijete oklijevati to da prihvatite i biti ćete u stanju činiti izvanredne stvari, kad se radi o širenju Riječi Gospodara …. Pa će svatko od vas koji zastupate Mene i Moje Ime, imati pravo i silu, da se svijetu i njegovom nastojanju usprotivi i pruži mu otpor, ako je to nastojanje usmjereno protiv Mog učenja.

Najsitnije uvjerenje u Moju pomoć čini vas tako snažnima, da se vi možete suprotstaviti zemaljskoj sili, i nikada se nećete trebati plašiti da ćete od Moje Ljubavi biti napušteni …. Ja sam u vašoj blizini i neću dopustiti da vam se nanese šteta duševno ili tjelesno. Samo što svatko od vas ima obavezu vjerno Mi služiti, morate jedino Meni davati čast, i to sve vrijeme …. jer nitko ne može služiti dva gospodara (Matej 6:24)…. A ako svijetu činite ustupke, vaša će se snaga srazmjerno smanjivati, i u vjeri i povjerenju u Mene postati ćete kolebljivi ….

Stoga se čuvajte da sami sebi ne budete nevjerni …. i mislite na to da će svijet koristiti sva sredstva kako bi vas naveo na pad …. Onda se sjetite vašeg Spasitelja, Koji je isto pružio otpor kušaču …. Čisto srce nikada se ne mora plašiti da će zli utjecaj nad vama zadobiti vlast, samo ako u toj čistoći ostane …. Jer u takvom čistom srcu stanujem Ja Osobno i nikada neću dopustiti da se nepozvani drznu uništiti Moje djelo …. Iz takvih srca govori Moj Duh … Moja Ljubav diktira te riječi …. I Moja voljna djeca prihvaćaju te riječi i prisvajaju si ih. E sad kad je borba protiv te riječi, borba je protiv Mene Osobno …. Kako da Ja u toj borbi izgubim, kad je Meni od vječnosti sve podloženo…. 

Tako da se obraćam svijetu: Ne dirajte Moje, jer ono što vi njima želite nanijeti, pasti će na vas same …. Vi sami morat ćete otrpjeti sve što želite učiniti Mojima …. Morati ćete patiti, ako učinite da Moji pate …. Jer pošto Ja njima dajem silu, oni će ju i upotrijebiti protiv vas, i onda ćete morati spoznati pod kojom zaštitom se Moji nalaze …. Jer Ja ću ih uvijek štititi od zemaljske sile, i jedino Moja volja će moći zapovijedati nad njima, ali ne i volja onih koji postupaju protiv Moga Imena i čovječanstvu žele oduzeti najblagotvornije učenje ikada …. A takvi će uskoro biti razotkriveni i već na Zemlji će ubrati plaću svog sramnog djelovanja.

Tako da svatko silu koju ima od Mene treba koristiti na najbolji način …. mudro primijenjena biti će na blagoslov vjernicima …. a nevjernicima će biti znak vječne slave …. Biti će znak upozorenja zalutalima i dobrodošla zaštita onima koji žive u Gospodaru, Njega ljube i Njemu služe …. Jer njih štiti Gospodar, dokle god oni borave na Zemlji, kako bi mogli ispuniti svoj zadatak i nikada se ne morali strašiti svjetske vlasti (sile) ….

AMEN

Spread the Truth