Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0548 (Opominjanje na ujedinjenje… Miroljubivost… Ljubav)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0548, 16 Kolovoz 1938

OPOMINJANJE NA UJEDINJENJE… MIROLJUBIVOST… LJUBAV…


Vi koji ste u kontaktu jedni sa drugima na Zemlji, bi trebali naučiti slagati (podnositi) se međusobno… vi bi trebali poštovati i ljubiti jedni druge, vi bi trebali dijeliti vaše brige i uložiti napor da sakupite uzajamno razumijevanje, svi vi ste, naposlijetku, djeca vašeg Oca, svi vi ste mali dio vječnog Božanstva i prema tome ste vi svi žive tvorevine Njegove Ljubavi… I ako smatrate sebe ovlaštenima sebe smatrati boljima od drugoga vi ćete teško biti Bogu po volji, jer to će za vas postati kamen spoticanja na vašem putu do savršenstva. Vi morate uspostaviti odnos jedni sa drugima koji se podudara sa Božjom voljom… Vi ćete uistinu požnjeti daleko više Ljubavi gdje posijete Ljubav, i svako srce koje susretnete sa Ljubavlju će se s Ljubavlju okrenuti ka vama. To može značiti nadvladavanje sebe samoga svaki puta, ipak prednost za vašu dušu je iznimno vrijedna. Ljubav spram bližnjega treba biti kultivirana i nikada ne biti zanemarena ili čak potcjenjivana, jer vaša vlastita snaga će rasti do istog opsega kako uzimate u obzir vašeg bližnjega. Prema tome, ne dozvolite da se pojavi nesklad između vas, živite u Ljubavi i stremite balansirati sve sa Ljubavlju, i ne pružite drugoj osobi ni jedan razlog za neljubaznost. Vaša cijela priroda bi trebala postati čista Ljubav; otud, vi se morate pobrinuti da uvijek dajete Ljubav kako bi primili čak još više. I ne sudite, tako da vi nećete biti suđeni… Opet i iznova vi bi trebali imati ovih nekoliko Riječi na pameti ako vam prijeti opasnost da donosite sudove o vašim bližnjim ljudskim bićima… Svatko ima pogreške i slabosti, i mnogi štoviše sebe ne prepoznaju i prema tome tretiraju druge oholo, ipak svatko tko prakticira blagost (popustljivost) će također pristupiti takvim bližnjim ljudskim bićima sa najvećim strpljenjem i miroljubivošću i ostaviti odgovornost suda Gospodaru, jer On jedini će se pobrinuti da će ovi, također, prepoznati Njegovu moć i podnijeti posljednji teret njihovih života sa vrlodubokom poniznošću… 
Ipak vi sami uvijek jedino trebate ispuniti vaš zadatak sa najvećom Ljubavi, koji se sastoji od toga da se ujedinite jedni sa drugima… od toga da se ne osvrćete na mane druge osobe i jedino nastojite služiti Gospodaru u svemu što činite, tako da ćete uspostaviti odnos koji jedino služi svrsi proglašavanja kraljevstva Božjega vašim bližnjim ljudskim bićima… i svi vaši napori će biti uspješni ako vi uvijek jedino učinite istinsku Ljubav vašom pokretačkom silom. Ako uložite napor dati Ljubav, on će pasti na dobro tlo i probuditi zauzvrat Ljubav… ipak Ljubav nikada ne može uspjeti u neskladu već osigurava zloj sili još više utjecaja… Iz tog razloga, pokušajte se suzdržati od sve neljubaznosti ako želite sebe sjediniti sa Onim Koji je istinska Ljubav Osobno (1 Ivanova 4:8, 16).

AMEN

Spread the Truth