Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0483 (Kušnje… Snaga otpora… Život ili smrt za Gospodara…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0483, 25 Lipanj 1938

KUŠNJE… SNAGA OTPORA… ŽIVOT ILI SMRT ZA GOSPODARA…

Vidi, dijete Moje, zbog toga su Gospodareve kušnje na djecu na Zemlji, bilo da oni ustrajavaju i ostaju aktivni prema svojoj volji unatoč zaprekama i prividnim poteškoćama, ili također obeshrabreni odustaju od svoje nakane i tako ne slijede volju Gospodara… Svaka prepreka ima korist da potakne Božje dijete na borbu, a tko se bori za Gospodara, njegova snaga otpora mora biti iskušana, da on može odoljeti i kušnjama. Iz tog razloga ti dolaze tolike mnoge poduke, na kojima ti prije svega trebaš osnažiti tvoju vjeru, a zapravo se ti sama moraš izboriti za tu snažnu vjeru… Jer, ako si ti neaktivna, čak će i snažna vjera popustiti i bit će oslabljena, dok se vjera koja je bila teško stečena, neće tako lako poljuljati. Uvijek lak prijem bi te zasigurno učinio sigurnom, ali u olujama, koje doživljavaju Božji ratnici, ti bi mogla lako ugroziti svoju vjeru… stoga ju Ja trebam uvijek više poticati, i tebe zato pustiti da se boriš, dok više ništa ne bude u stanju pokolebati ovu vjeru, i onda ćeš ti sazrjeti za tvoju misiju. Zato pati i pouzdaj se u Mene… ti moraš uvijek i stalno znati koliko brižno Ja ipak skrbim za Moje, čak i ako oni i manje osjećaju Moju blizinu… Ja se moram držati po strani, kako bih bio tražen i žuđen, budući lijenost duha može uništiti sve što je Moja Ljubav izgradila… Ali, boriti se održava budnima i aktivnima… a takvi trebaju biti Moji ratnici.

Njihov zadatak će biti nositi Me uvijek u srcu, i tako se osnažiti za svaku borbu, dostaviti Božju Riječ ljudima, tamo gdje ona više ne smije biti otvoreno ponuđena… A onda moraju nastupiti hrabrost i sveti žar za ovu Moju Riječ… onda se srce treba zapaliti u Ljubavi za Učitelja ove Riječi, on mora biti spreman umrijeti za Božanskog Učitelja, odnosno, predati svoje tijelo, ako Božja Riječ drugačije ne može prodrijeti među ljude… A sve to može učiniti jedino vjera… samo onaj tko čvrsto stoji u vjeri predaje sve za Svojega Spasitelja… budući za njega onda postoji još samo jedan jedini cilj… služiti Svojemu Gospodaru, kako je to u Njegovoj volji… živjeti ili umrijeti…. Zemaljsko dijete mora zahvalno prihvatiti oboje iz ruke Božanskog Oca. Živjeti za Gospodara je Božanski zakon, a umrijeti za Njega je blaženo, jer sve predati za Božanskog Spasitelja čini zemaljsko dijete dostojnim Kristovih obećanja… i Gospodar ga Osobno prima u Svoje kraljevstvo. Gospodar polaže bezgranično povjerenje u Svoje sluge, koji dobro prepoznaju Njegovu milost i nastoje ispuniti njihov zadatak sa svom gorljivošću… Za to je međutim potrebno duboko uvjereno srce, a iz toga će se također roditi duboka Ljubav, koja je preduvjet za duhovno viđenje… koje će zauzvrat učiniti neizrecivo sretnim zemaljsko dijete, koje se pokaže dostojnim ove milosti. I tako se svi prije svega pobrinite za vjeru čvrstu kao stijena, onda će vam sve ostalo biti dano kao posljedica ove vjere, i vi se nećete trebati bojati da ćete morati gladovati ili da će vam biti uskraćena milost vašeg Spasitelja… Jer, oni koji ustrajavaju u Gospodaru, stoje vječno u Njegovoj milosti.

AMEN

Spread the Truth