Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

0480 (Božji glasnici i njihov rad)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0480, 23. Lipanj 1938

BOŽJI GLASNICI I NJIHOV RAD….

Voljnost zemaljskog djeteta da primi Božju Riječ ima učinak da se Božji glasnici slože u tome da budu od pomoći u svakom trenutku; tako se svi koji su voljni služiti Bogu ujedine unutar kratkog vremena…. Rad u onostranom kao i na Zemlji je jedino namijenjen onim dušama koje su još u zabludi i hodaju krivom stazom…. Gospodar priprema svaki pristup i daje djeci prema njihovoj duhovnoj sposobnosti…. Svatko sa interesom za zemaljska ljudska bića u srcu uzima dijela u ovom udruženju između Zemlje i onostranog…. Svi su oni ostavili voljene iza sebe na Zemlji ili imaju vezu s njima na temelju Božje volje i sada ih stalno nastoje izvesti na pravi put. To je vrlo težak pothvat sve dok ljudsko biće vjeruje kako može hodati samo. Svaka žudnja zavedene duše za pomoći će biti uslišena rado i dragovoljno…. Svaka zaklinjuća molitva duše će se čuti i svakoj duši koja se bori će biti dana pomoć. Božji glasnici su sposobni mnogo toga napraviti jer Božja volja djeluje kroz njih…. Stoga će te vi također primiti svu pomoć za kojom žudite jer sva bića koja vas okružuju nastoje isto…. da rade za Gospodara i Spasitelja…. da vode duše k Njemu i da nebrojene duše spase od muke i tjeskobe. Gdjegod vaš rad služi istoj svrsi vi ćete biti podupirani kad god molite…. sa svakom Objavom vam je prenesena još jedna poruka… svaka pojedina poruka će imati blagotvorni utjecaj na Zemlju… i njeni sadržaji će uvijek služiti da probude srca i donesu Svjetlo u duhovnu tamu…. Ima mnogo tako zalutalih duša na Zemlji, sve su pozvane od Gospodara…. i svima će biti dana informacija o vječnom Božanstvu, ali samo nekolicina žudi Svjetlo. Ovima malobrojnima bi trebalo prići sa koliko god je Ljubavi moguće, tako da oni mogu pronaći ispravnu stazu i ostati voljni ostati na njoj dok li god žive na Zemlji. Svaki trenutak je svjetlost koja vodi vaše misli do Božanstva…. A svaka staza je ispravna kada se njome zaputite sa voljom da dosegnete Boga. Sama volja je dovoljna Bogu da pošalje Njegove glasnike da vam izađu u susret…. tada, uvijek slijedeći glas svoga srca, vi više ne možete zalutati. Vi ne znate koliko lakši će postati zemaljski život kada ste pronašli Boga… i kako malo se nakon toga bojite smrti…. budući više neće biti smrti za vas…. vi ćete zaista živjeti u vječnosti kada živite i umrete u Gospodaru…. tada će smrt biti samo prijelaz u vječnu Slavu gdje možete vidjeti Boga licem-u-lice.

AMEN

Spread the Truth