Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0464 (Tajna ljubavi)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0464, 13 Lipanj 1938

TAJNA LJUBAVI 

Vidi dijete Moje… koliko god razmišljala o tajni ljubavi, pored toga Mi moraš ostati vjerna, čak iako još nisi prodrla u istu.

 Vidi, Mojoj djeci želim dati na znanje da (si) ljubav moraju asimilirati/usvojiti skroz sami… Sve što im je za to potrebno Ja im doduše stavljam u srce, međutim, moći će Me potpuno voljeti tek kad im je biće skroz postalo ljubav (= kad su se transformirali u ljubav), i tako je najveća sreća, voljeti Me(ne), uvijek nešto što si mogu ostvariti potpuno sami. Čežnju za tim ću Ja uvijek stimulirati u srcima Moje djece, a na njima je onda da u tu veliku tajnu i prodru… Uvijek kada činite neko djelo ljubavi, osjetit ćete da Mi se približavate i srce će vam svaki puta imati osjećaj blaženstva, a to je zračenje Moje ljubavi prema vama.

 Dijete Moje, bavi se ljubavlju svo vrijeme i time ćeš si prirediti neopisivi osjećaj sreće, koji ne sliči ni jednoj zemaljskoj ljubavi a i pored toga ti pruža milinu. Ljubav neminovno spaja one koji se žele voljeti, tako da je djelima ljubavi uspostavljeno ono što je jedino potrebno kako bi došlo do vaše veze sa Mnom… Ostaneš li nerazdvojno spojena sa Mnom djelima (aktivne) ljubavi, postat će ti objašnjivo i ono što inače ne razumiješ… Jedinstvena blagodat pada na Moju djecu koja su Mi vjerna i podana… Ja tu djecu nikada ne napuštam… spašavam ih iz svih nevolja i Moju ruku uvijek zaštitnički držim nad njima… međutim, svu tu sreću morate si sami ‘pripremiti’, jer Ja ljubav mogu dati samo (tamo) gdje je srce sposobno/spremno voljeti… gdje se vrše djela ljubavi.

 Tako da znaš kćeri Moja, da tvoje tijelo na Zemlji mora odstupiti od zemaljskih ljubavnih užitaka, kako bi Meni pripadalo u žarkoj ljubavi… znaj da ćeš jednom kada bude došlo do rezultata tvog zemaljskog života biti puno sretnija… A to vrijeme nije daleko, dijete Moje… Stoga vrši marljivo sva svoja djela, kako bi Gospodaru Neba i Zemlje služila kako dolikuje, jer onako kako budeš služila, tako ćeš jednog dana i vladati… a na Zemlji će ti neprestana sudbina biti duboka čežnja za Mnom, koju Ja želim ispuniti preko svake mjere, ako Mi daš svoje srce za vječnost.

 AMEN

Spread the Truth