Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

0460 (Ljubav Gospoda za Njegove…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0460, 11 Lipanj 1938

LJUBAV GOSPODA ZA NJEGOVE…


Jer, Ja Ljubim Moje preko svake mjere… Oni stoga također trebaju iščekivati vijenac života i za Mene nositi svaku patnju zemaljskog vremena… Ja u njima vidim Svoju djecu, želim u potpunosti posjedovati njihova srca, želim ih dovesti doma k Meni, u Očevu Kuću. A onda će njihova sudbina biti veličanstvena… njihove će duše klicati u Božjoj slavi, Ljubav će ih preplaviti, i preoblikovat će se u duhovna bića koja zrače srećom stojeći u svoj punini svjetla… I tako Ja nagrađujem one koji izgrađuju na Meni, koji u Mojemu imenu traže ispunjenje njihovog zemaljskog života, i koji su voljni, poput Mene, Križ nositi s pristankom (predajom, pokornošću, pomirenjem)… Jer njima određena (dosuđena) patnja istovremeno briše i krivnju grijeha i doprinosi tome da se ona  umanji. A što vi učinite najmanjem od vaše braće, Meni ste učinili… Uzmete li svojevoljno njihovu patnju na svoja ramena, onda vi to također činite za Mene i za djelo iskupljenja za cijelo čovječanstvo. Cjelokupna zemaljska krivnja  mora biti uklonjena, treba li svoj ovoj zemaljskoj djeci jednom zasjati vječno svjetlo… Tko dobrovoljno i iz Ljubavi prema Meni sudjeluje u djelu iskupljenja već na Zemlji, njemu je osiguran vijenac vječnog života… Drugima će se međutim smilovati duhovna bića u onostranom, koja u svoj Ljubavi i brizi, prihvaćaju niže duše, jer sve, sve je djelo Ljubavi… izbaviti svijet od svih grijeha i tako sve podignuti iz tame na svjetlo. Vidite, tko Me slijedi već na Zemlji, učenik je blagoslovljen Mojim imenom… on djeluje kroz snagu Moje Riječi, i jednako je Moj poslanik, koji namjesto Mene govori zemaljskoj djeci. Riječi su njegovo oružje u borbi protiv zla, a Ljubav je njegova snaga… A Moj blagoslov je pratilac na zemaljskom putu. Tko sada tako zaštićen od strane Mene prolazi zemaljskim životom, mora se nalaziti sve bliže Meni… Moja Ljubav ga privlači k Meni, i ako se on ne opire, njegov put prema Meni je potpuno prirodan (sam po sebi razumljiv), njegovo srce ga može voditi jedino prema Meni, jer Moja su djeca oni koji žude stići Ocu. Ti, dijete Moje, uskoro ćeš dobiti sliku Onoga Koji je u tebi bio i biti će za svu vječnost… Čuvaj se da ne izgubiš najdragocjenije… čistoću duše… budući jedino ona omogućava pogled u svu slavu… Glas srca će ti reći, kada je došlo vrijeme, jer Ja želim namiriti tvoje srce i učiniti ga sposobnim za Ljubav za sva vremena… Isus će ti biti blizu kao svjetlosni lik… On će ti u snu dati nešto divno… onda će tvoje putovanje na Zemlji uistinu ostati stalna čežnja, ali s Ljubavlju za Mene u srcu, ti si zaštićena od sveg zla, i sve do tvog svršetka bit ćeš Mi uvijek vjerna i predana… A ovo je Moja volja za svu vječnost, da Moji u Meni i za Mene žive na Zemlji, kako bi jednom mogli prebivati Meni sasvim blizu… jer Ja Ljubim preko svake mjere, vas koji Me žudite.

AMEN

Spread the Truth