Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0449 (Knjiga života… Sažete Zapovijedi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0449, 3 Lipanj 1938

KNJIGA ŽIVOTA… SAŽETE ZAPOVIJEDI…

Svaki minut tvog života Gospodar pušta da prođe odlučujući za vječnost… Sve što činiš i misliš, zabilježeno je u Knjizi života, stoga ti moraš budna duha uvijek paziti na to da ispuniš stranicu po stranicu ove Knjige dobrim djelima i dobrim mislima… za sve tvoje djelovanje i postupke ti si odgovorna… no, ukoliko ovo uvijek odgovara Božjoj volji, onda će neočekivano blaženstvo biti nagrada tvojim djelima i tvom hodu na Zemlji. Stoga obrati pažnju: Ne dopusti nikada da tvoj bližnji uzalud pita (moli), nego daj, i ispuni svaku molbu koja dotakne tvoje uho, koliko god je to tebi moguće… Ne smatraj nijednog čovjeka malenim, ma koliko niskog stanja (položaja) on bio, i daj mu poštovanje koje mu pripada pred Bogom… Budi tvojemu bližnjemu savjetnik u tjelesnoj i duhovnoj nevolji, kada on luta na svom životnom putu, ili teško pronalazi Boga Gospodara… Uvijek im od srca oprosti zlo koje su ti učinili, i ne smjeraj na osvetu, budući nju čini jedino Gospodar, vi međutim trebate ljubiti čak i vaše neprijatelje… Ostani ponizna u srcu, i uvijek prepoznaj beskrajnu veličinu i Ljubav nebeskog Oca, Koji se prigiba najsićušnijim bićima Stvaranja, pa i tebi, kako bi te privukao Sebi… Ostani povezana u najintimnijoj Ljubavi s tvojim nebeskim Stvoriteljem, i preklinji Ga za Njegovu milost i Njegov blagoslov na svim tvojim životnim stazama, tako da ti kroz to naraste snaga da budeš aktivna prema Njegovoj volji… Vježbaj se u blagosti, u miroljubivosti i u milosrđu, jer jedino kroz to možeš postati Božje dijete, i kao takva, biti sposobna čuti glas Gospodara… Prepoznaj kako sve oko tebe treba izbavljenje, i budi spremna pomoći gdje se radi o otvaranju srca za Spasenje, koje dolazi jedino iz Božje Riječi… Sjeti se sa svom Ljubavlju umrlih, koji se poput tebe bore za savršenstvo… Daj im kroz molitvu potrebnu snagu i podršku koju oni trebaju… Sve ovo te može dovesti u jedno duhovno stanje, da se djelovanje Gospodara vidljivo očituje na tebi, jer samo onome tko može primiti Božansku milost u svoj punini, budući je on sebe učinio dostojnim toga, bit će i dodijeljena milost vidljivog djelovanja Gospodara… kada Gospodar može uzeti prebivalište u srcu, koje je Ljubav za Boga i za bližnje tako raznoliko oblikovala, da stranice Knjige života bilježe uvijek jedino plemenita i dobra djela i misli. Gospodar će izbrisati krivnju ili izvršiti naknadu, već prema tome da li se zemaljsko dijete okrenulo prema Njemu ili od Njega… Zato nastojte sebe doraditi gdjegod možete, i hodati Gospodaru ugodno putem na Zemlji, tako da ne budete suđeni, nego da imate vječni život.

AMEN

Spread the Truth