Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0445 (Opraštanje grijeha… II.)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0445, 1 Lipanj 1938

OPRAŠTANJE GRIJEHA… II.

Ni jednom ljudskom biću nisu dana sredstva da sam sebe iskupi od njegove krivnje grijeha… on će uvijek za to potrebovati Ljubav Božanskog Spasitelja. Niti sam čovjek ima vlast/moć da oprosti grijehe drugim ljudima… jedino ako on djeluje u njegovoj službi kao predstavnik vječnog Božanstva na Zemlji a srce druge osobe je potpuno iskreno, to jest, ako potonji apelira nebeskom Ocu za opraštanje u potpunoj realizaciji njegovog grijeha. Otud, volja zemaljskog djeteta je uvijek jedini odlučujući činbenik, a akcija Božjeg predstavnika je samo simbolični znamen čina milosti… Prema tome, čin priznavanja čovjekovih grijeha će stoga također uvijek biti potpuno beskoristan, čak ako je obaveza naizgled bila ispunjena, ako isto priznavanje grijeha nije poslano Božanskom Ocu u najsrdačnijoj molitvi za oproštenje u isto vrijeme. I, alternativno, takvo pokajničko priznavanje grijeha Ocu će također rezultirati u istinskom opraštanju grijeha bez ove ceremonije. Ljudi često više nisu svjesni koliko udaljeni su od stvarnog Božanstva, premda oni udovoljavaju svim očekivanjima nametnutim im od strane crkve na Zemlji… Nešto što bi trebao biti iskren srdačan postavljen uvjet je postao jedan potpuno mehanički čin… I stoga, takvo vršenje obaveza ne može uvijek rezultirati u istom blagoslovu… Ljudska srca moraju pronaći Boga, intiman kontakt sa Stvoriteljem i Iskupiteljem mora najprije biti uspostavljen, onda će Gospod dostaviti Njegovoj zemaljskoj djeci obilje milosti, tako da će Mu doći sve bliže i uskoro više neće željeti živjeti bez njihovog Spasitelja na Zemlji. Međutim, čovjek mora poduzeti prvi korak… svatko zna kada je sagriješio… I baš kao što je sam od sebe pronašao grijeh, on mora također pronaći unutarnju refleksiju/okrivljavanje… ako prepozna njegov grijeh, on će također naučiti kako ga prezreti, i onda slijedi kajanje i želja da bude oslobođen od krivnje… ali u tom slučaju molitva za oproštenjem će doći iz srca i također će doseći uho Onoga Koji jedini iskupljuje svu krivnju naračun Njegove velike Ljubavi (Isusa Krista).

AMEN

Spread the Truth