Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0443 (Strasti (žestina)…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0443, 31 Svibanj 1938

STRASTI (ŽESTINA)…

Strasti (žestina), često duši donose tako snažna pomućenja (zamagljenja), da će opet proći dani, dok se ona ne oslobodi učinaka ovoga, i onda je sudbina ove duše borba za snagu. Ne zaboravite, vi ljudi na Zemlji, da vi sami možete značajno doprinijeti tome da vaše osjećaje dovedete u ravnotežu, samo ako vi uvijek imate pred očima ovo stanje duše, koje vam uzrokuje bol i patnju. U uzbuđenosti (uzrujanosti), čovjeka odmah savladaju zlonamjerne sile, i nastoje potpiriti svu mržnju i svu gorčinu, kako bi dušu čovjeka što je moguće više udaljile od prethodno prevaljenog puta… I jedino molitva za pomoć iz ovih kušnji, slabi njihovu snagu. Svaki minut vašeg života treba služiti da se otrgnete od vlasti ovih sila, tako da neprestano prakticirate blagost, poniznost i strpljenje. Tko međutim, svojoj strastvenosti ostavlja slobodan prolaz, na ovo ne obraća pažnju… On se samo treba iznova boriti kako bi povratio prijašnje stanje, što će mu uz dobru volju također i uspjeti, ali ipak je duši priskrbio samo nazadovanje. Stoga nastojte najprije odložiti svu žestinu (naglost, ljutnju)… u svoj blagosti izbjeći kušnjama koje vam prilaze, i kroz to im umaći… jer, ma koliko male bile, često su uzrok velikim lutanjima (zastranjenjima) duše…

Svakoj zemaljskoj moći je dana ovlast, da određuje (naređuje, raspolaže) prema vlastitom nahođenju… ako sada njeno postupanje nije dobro i mudro, onda će ona sama morati jednom odgovarati, no vi, koji ste ovoj vlasti podređeni, svega se pridržavajte svim snagama… pa će vam iz toga ipak proizaći blagoslov, i vi ćete također moći savladati ono što je zahtijevano, ako vi preklinjete Gospoda za potrebnu snagu. Ta, Božanstvo je stalno zabrinuto za vas, i pomoćno intervenira tamo gdje vi tražite pomoć. Zemaljski zakon treba ostati nit vodilja, sve dok se ne ogrješuje o Božje zapovijedi i o cijeli Božanski red. Jer onda Sam Bog intervenira kako bi sudio i podigao (ispravio) sve koji griješe. Glas Gospoda je prodoran i doći će do izražaja, kada je vrijeme, ali vi, koji hodate Zemljom, držite Božje zapovijedi, i bit će vam lako sve izvršiti i slijediti sve što je zemaljski zahtijevano od vas.

AMEN

Spread the Truth