Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0425 (Odgoj mladih… Božje djelovanje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0425, 20 Svibnja 1938

ODGOJ MLADIH… BOŽJE DJELOVANJE…

(U kurzivu je obraćanje za Berthu Dudde osobno)

Bit će ti dodijeljen jedan zadatak za čije ostvarenje će biti nužna velika snaga volje, i zbog toga će nju uvijek iznova trebati ojačati kroz naše poduke. Tako ti danas Spasitelj namjenjuje jednu poduku, koja se odnosi na unutarnji razvoj svih političkih mjera koje imaju za cilj jedino osnažiti moć, ali i okrasti narodu svu njihovu slobodu. Te mjere imaju za zadatak u potpunosti zagospodariti nad mladima.

Upravo u ovim vremenima kada bi mladi čovjek trebao razmišljati o svojem unutarnjem životu … kada bi trebao započeti promatrati prirodu na Božanski način … kada bi puno više trebao naučiti promatrati svu divotu svijeta duhovnim očima… baš u tim vremenima on je privučen mehaničkim vježbama (radnjama), koje guše sve duhovno u njemu ili čine da njegova duhovnost zakržlja. Bit će prisiljen na jednu viziju svijeta, čiji je jedini cilj isključiti iz njegovog budućeg misaonog života sve ono što bi trebalo blagonaklono utjecati na oplemenjivanje njegove duše.

Pri tome se događa izgradnja jednog potpuno novog smjera misli čime se postiže samo jedno izjednačavanje sveg duhovnog razmišljanja. Tijek misli te mladeži kretat će se samo u tim područjima koja su svakako u skladu sa pitanjima koja postavljaju mladi, ali koja ipak ne mogu nikada ostvariti zrelost duše. Iz razloga što ova mladež ne zna ništa o duši i njezinom odredištu, ili smatra jedno takvo razjašnjenje samo za bajku, na koju ni jedan čovjek sadašnjeg vremena ne treba obraćati nikakvu pažnju.

S time je zadatak, koji se danas postavlja mladima, u duhovnom smislu potpuno promašen. Sve čemu se teži jest samo razvoj zemaljskog života, ali bez ikakvog poticaja na promicanje duhovne kvalitete mladog čovjeka. I dalje postojeće razmišljanje biva preobraženo bez poštovanja, odgovorni vodiči mladih promatraju sa zadovoljstvom njihov rad koji se sastoji od potpunog svjetovnog oblikovanja mladih duša, ali koji priječi put slobodnom traženju Istine i oduzima im svaku mogućnost tražiti ili težiti odgovarajućoj hrani za duh.

Kako trebaju biti preusmjerena ovozemaljska djeca, kako u njima treba provoditi rad, koji njima otvara jedno drugo usmjerenje misli. Kako prolazi vrijeme ovi ljudi puštaju korijene u tlu koje je neprikladno da bi se u njemu mogao razviti ispravan duh. Štoviše odbijati će sve kako bi isključili svako podučavanje koje dokazuje Boga i silazak Božjeg Sina Isusa Krista na Zemlju u svrhu iskupljenja čovječanstva. Oni će se truditi prikazati ovu Njegovu doktrinu, koja bi trebala biti za svakoga najsvetija stvar, kao potpuno izmišljenu, i ovo je najgore vrijeme za mlade kojemu bi se trebalo suprotstaviti sa svom snagom i svom voljom. I Gospod će također staviti Svoju ručku (polugu) upravo tamo….. On će također sprovesti Sud nad svakim tko naumi takvu deformaciju mladih….Gdje bi se trebala očitovati najživlja Ljubav Božja nego kod njih koji su povjereni Božanskoj Ljubavi i koje neprijatelj sada nastoji rastrgati…..Gospod njih ne pušta tako lako od Sebe. On će znati zaštititi  mladu dušu…. On će im također u srce postaviti pitanje: Što je svrha i cilj cijelog zemaljskog postojanja čovjekova bića? I s pomoću Gospodnjom ovo pitanje neće tako olako biti zapostavljeno. Ali ovo pitanje će biti odgovoreno u duši, planirano uništenje cijelog duhovnog života će pretrpjeti jedan snažan udarac od strane volje Gospodnje.

Zatim uočite, vi nevjernici, koliko će se uvijek sve jače primjećivati nagonjenje u mladima, u prepoznavanju najuzvišenijeg Bića, gledajte, otpor će se osjećati uvijek sve jače te će konačno potraživati slobodu za cijeli unutarnji život. Jer Bog ne napušta one koji misle na Njega, i Njegova briga se posebno odnosi na mlade, tako da oni ne bi trpjeli nikakvu štetu za njihovu dušu.

Stoga pričekajte vrijeme, koje više nije toliko puno daleko, i učinit će vas slobodnim od duhovnog mučenja (duhovnih muka). Jer sve se odvija po volji Boga, Koji će sakupiti oko Sebe Svoju djecu, kako bi im dao spoznaju o njihovom istinskom odredištu, sve dok ju ne počnu slijediti i tako uspiju izbjeći zamci svijeta.

AMEN

Spread the Truth