Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0424 (Očeve riječi…Ljubav…Pojavljivanje…Sudjelovanje onih u onostranom…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0424, 18 Svibanj 1938

OČEVE RIJEČI… LJUBAV… POJAVLJIVANJE…

SUDJELOVANJE ONIH U ONOSTRANOM…

Gledaj dijete Moje, u kratkom vremenu, vidjet ćeš Me u svjetlu… tebe će sjaj zabliještiti i na trenutke ti oduzeti vid, ali će u tvom srcu zapaliti plamen, koji se više nikada neće ugasiti. Tako se Ja želim približiti Svojoj djeci, čija srca nose žudnju za Mnom. Vidi, tebi je spoznavanje tako teško samo zato što se sva tvoja čežnja još ne može pronaći u liku tvoga Spasitelja… Za vrijeme tvog zemaljskog postojanja, tebe još neodređena bojazan drži zarobljenom. Ti još ne možeš shvatiti istinsku prirodu Ljubavi… u tebi je sve još nerazriješeno, i ukoliko Ljubav još nije prepoznata kao ono, što ona ustvari jest, ni srce se neće moći osloboditi zemaljskog tereta.

Moja volja nikada ne dopušta nasilno rasplamsavanje Ljubavi… tiho se ova mora uvući u srce, a ipak se u njemu tako čvrsto usidriti…. Golemu moć ima onaj, tko ovu crpi iz Božanske Ljubavi… Žudnja i ispunjenje su jedno, jer Bog neprestano daje, gdje je čežnja za Njegovom blizinom. Dijete Moje, tvoje oči trebaju vidjeti, što će tebe za vječnost usrećiti… Na duhovnom se svijetlu treba okrijepiti tvoje srce gladno Istine… Hrana mu treba biti ponuđena u cijelosti, i tijelo i duša trebaju biti okrjepljeni… Za čime bi čovjek još nosio žudnju, kad je jednom uživao Spasiteljevu milost?… Što vi onda osjećate u srcu, uzdići će vas iznad svega zemaljskoga… I ovaj trenutak će dopustiti da prepoznaš preveliku Očevu Ljubav prema Njegovoj djeci… a kad je tebi ovo postalo razumljivo, onda više nema straha… ni za vjeru, niti za Ljubav… Onda će ti sve, sve biti samo dokaz o vječno trajnoj milosti ….

Svi koji su ti naklonjeni u Onostranom, s radošću gledaju ovaj čin milosti, oni znaju da si ti primljena u odabrani krug onih, koji na Zemlji služe Bogu… oni žude tebe stalno paziti (čuvati, služiti, nadzirati, brinuti za tebe), a za svoju aktivnost, oni se u tebi nadaju podupirućoj snazi, ako ti sebe, blagoslovljena Ljubavlju Gospodnjom, predaš svojoj službi… Oni se svi žele pobrinuti da tvoj duhovni rad napreduje, i uspješno se očituje na svima koji te slušaju. Posjedovati srce Spasitelja… biti blagosluvljen (usrećen) Njegovom Ljubavlju, najdragocjeniji je poklon kojeg Otac može dati Svojoj djeci, jer u posjedu ove Ljubavi, sav život u zemaljskoj dolini će njima izgledati čudesno prijatan (ugodan). Njihov vlastiti duh će se razvijati, i uvijek jedino stremiti sjedinjenju s Duhom Oca, budući se u Božanskoj Ljubavi sve sjedinjuje. Daljnje djelovanje će ti biti lako, ako samo Ljubav prebiva u tvome srcu. Stoga pripremi svoje srce, da ono može prihvatiti Onoga, koji ti želi pružiti neizrecivu sreću i primiti te k Sebi… Koji te želi uzeti u Svoje Božansko srce i podučiti te Ljubavi… Onda će u tebi uzaći vječno Sunce, i u potpunosti te ispuniti svojim blagim svjetlom, svojom toplinom i blistavim sjajem, i tek onda ćeš prepoznati, da je najveće čudo Ljubav… Zato, dijete Moje, zapazi kad se tebi približava Božansko Biće, te Ga primi duboko ponizna i u svetoj vjeri, i ponudi Mu svoje srce voljno i bez suzdržavanja, onda ćeš biti ispunjena sa vrelom snagom Ljubavi, i tvoja će vjera ojačati.

AMEN

Spread the Truth