Gottfried Mayerhofer

‘Ja sam za vrijeme tih ‘diktata’ poprilično pasivan, te jako često uopće ne znam o čemu se u njima radi. Često sam zahvaćen jednim neobjašnjivim nemirom, nakon čega se moram sjesti za stol, i tek kada uhvatim pero u ruku naučim što Gospod želi od mene, a čak ni tada ne znam ni početak ni nastavak a ni kraj, ni jedna jedina riječ mi nije unaprijed poznata.’

Gottfried Mayerhofer

‘Ja sam za vrijeme tih ‘diktata’ poprilično pasivan, te jako često uopće ne znam o čemu se u njima radi. Često sam zahvaćen jednim neobjašnjivim nemirom, nakon čega se moram sjesti za stol, i tek kada uhvatim pero u ruku naučim što Gospod želi od mene, a čak ni tada ne znam ni početak ni nastavak a ni kraj, ni jedna jedina riječ mi nije unaprijed poznata.’

53 (Posljednji dani)

Print Friendly, PDF & Email

53

Dvadeset i sedma nedjelja nakon Svetog Trojstva

Posljednji dani

Sv. Matej 24:15-28„Kada dakle vidite da grozota pustoši, po proroštvu Daniela proroka, stoluje na svetome mjestu – tko čita, neka razumije: koji se tada zateknu u Judeji, neka bježe u gore; tko bude na krovu, neka ne silazi uzeti što iz kuće; i tko bude u polju, neka se ne okreće natrag da uzme haljinu! A jao trudnicama i dojiljama u one dane! I molite da bijeg vaš ne bude zimi ili subotom jer tada će biti velika tjeskoba kakve ne bijaše od početka svijeta sve do sada, a neće je ni biti. I kad se ne bi skratili dani oni, nitko se ne bi spasio. No poradi izabranih skratit će se dani oni. Ako vam tada tko rekne: `Gle, evo Krista!` ili: `Eno Ga!` – ne povjerujte! Ustat će, doista, lažni Kristi i lažni proroci i iznijeti znamenja velika i čudesa da, bude li moguće, zavedu i izabrane.“

(4. svibanj 1872.)

1. Ovo je posljednje Evanđelje koje ću vam objasniti. Ono govori o posljednjim danima Židovstva, također konačnom stanju čovječanstva i čak posljednjim događajima na kraju vidljivog svijeta koji će, transformiran i podignut do viših stupnjeva, započeti novi ciklus.

2. Jednom Sam predvidio Mojim učenicima uništenje hrama u Jeruzalemu, prvi čin kraja Židova kao naroda. Oni su tada izgubili njihovu važnost kao narod i više nisu bili dostojni življenja zajedno u njihovoj vlastitoj zemlji na ovoj Zemlji, nakon što su nastojali uništiti najveće kraljevstvo koje je ikada postojalo, Moje vječno Duhovno Kraljevstvo. Oni su bili izabrani od samog početka kroz njihovu religiju i njihove proroke da postanu narod usred kojeg Sam se Ja mogao spustiti na Zemlju, ali poslije su se dokazali potpuno neprikladnima za prigrliti i proširiti Moje učenje.

3. Svjetlo Istine je bilo dostavljeno samo Mojim učenicima i nekolicini izabranih iz tog naroda. Ostali su ga odbili i radije odabrali mrak i prianjanje uz mrtvo slovo, osobina koje se ni do dana današnjeg nisu riješili, makar su prisiljeni živjeti raspršeni među svim drugim narodima.

4. Povijest vam jasno govori kako se sve što Sam predvidio zaista ostvarilo uskoro nakon Mog Uzašašća u Moje Kraljevstvo. Tako je sa hramom, koji je duhovno bio uništen već mnogo ranije, završila povijest ljudi koje Sam Ja izabrao između mnogih da budu nositelji i promicatelji Moje vječne Istine.

5. Također Sam predvidio Mojim učenicima kako će se, tijekom vremena, Moja religija, Moje učenje, nastaviti osnaživati u svojoj borbi sa Židovstvom, i u svom napredovanju nastaviti sve više i više donositi blagodati svojim sljedbenicima, dok je Židovstvo sa svojim kultom, umjesto napredovanja, ostalo u zastoju i njegovi sljedbenici još i danas čekaju Mesiju sa istim svjetovnim idejama kao što su to činili prije skoro 2000 godina. Već tada Sam ih Ja nastojao prosvijetliti po pitanju njihovih pogrešnih zamisli, ali njihova tvrdoglavost je bilo Moje najveće protivljenje.

6. Sve u Mojem Stvaranju nastavlja napredovati. Sve se mijenja i u ovoj promjeni usavršava. Jedino Židovi nisu željeli nikakvu inovaciju ili promjenu, i stoga jedino sebe same mogu kriviti za svoju sudbinu – biti prezrenima od svih naroda – jer oni služe jedino onome što je najinferiornija stvar na Zemlji, bogatstvu (Mammonu). Tako onaj koji stremi materijalnim umjesto duhovnim vrijednostima kažnjava sam sebe, jer Moje Kraljevstvo, čak i ako izgleda da jeste materijalno u svojoj vidljivoj formi, jeste jedino Duh, a ne materija.

7. Ono što se dogodilo Židovima u vrijeme kada je bio uništen Jeruzalem, dogodit će se opet na kraju današnjeg čovječanstva. Opet će biti užasi rata i uništenja, samo u drugačijem obliku. I baš kao što je u onim vremenima nekolicina koji su vjerovali u Mene imala bolju sudbinu, ili, ako je bila teška, mogli su je bolje podnositi zahvaljujući njihovoj čvrstoj vjeri u Mene, tako će biti u vremenu koje prethodi Mojem Dugom Dolasku. Tada će, također, vjera i povjerenje nestati sa Zemlje jer će čovječanstvo, ili barem većina ljudi davati prednost svijetu i njegovim užicima, kao što se posvuda već može primijetiti.

8. Stoga, pročišćavanje duhovne sfere duše mora biti poduzeto u skladu sa onim što Sam rekao o smokvinom stablu u Evanđelju. Kada ono počne listati i razvijati biljni sok, to je vrijeme koje prethodi ljetu, vrijeme prije razvoja i donošenja ploda, što se duhovno uspoređuje sa vremenom kušnji i odvajanja, kada čovjek treba položiti račun za duhovne vrijednosti njemu povjerene.

9. Prirodni događaji, nesreće i bolesti koji prethode ovom vremenu su posljednji napori da se spasi štogod može biti spašeno, da se ne moraju svi ugušiti u blatu sebičnosti. Oholo ljudsko srce jedino može biti učinjeno podatnim kroz nesreću i udarce sudbine.

10. Kao stvarnost, Istina mora predstaviti sebe u ogoljenom obliku, neukrašenom iluzijama. Jedino tako ona može imati iscjeljujući učinak. A kada materijalni svijet predstavi sebe nemaskiranim u svojoj prolaznoj i varljivoj prirodi, kada podrugljivo odbaci čovjeka, prezirno okrećući leđa onome koji ga je htio pomilovati, jedino tada – obično prekasno – duhovno može početi vršiti svoj utjecaj; jedino tada su probuđene bolje misli i čišće emocije. Tako Ja, kao voljeni Otac, moram voditi čovjeka prema prepoznavanju istinske vrijednosti stvari tako da on može pronaći Njega Koji je trajni Mir. Očito je da se ovim uvijek-rastućim naporima suprotstavlja svim raspoloživim sredstvima, da vjernici moraju trpjeti podsmjeh, osvetu i progonstva, da će lažni kao i istinski proroci nastojati podučiti ljude i da će, na kraju, većina biti totalno zbunjeni. Kao što je bilo prije poplave, Moje opomene će za mnoge biti uzaludne, i samo će nekolicina popraviti njihove putove. Međutim, kada se događaji ubrzaju (tj. iznenada dogode), većina ljudi će biti duhovno spašena, i onda će Mi oni zahvaliti da Sam ih spasio od općeg uništenja kroz tako oštre mjere.

11. Kada će svi ovi nesretni događaji zadesiti čovječanstvo, kao što se jednom dogodilo Židovima sa uništenjem njihovog hrama i Jeruzalema, – čija će to pogreška biti? Jesam li Ja Bog osvete, Koji želi krv i bijedu tolikih tisuća? Ili zar nisu oni odgovorni, koji sve žele podčiniti njihovoj volji i željeli bi – ako je ikako moguće –  prevrnuti čak i najveće zakone materijalnog, kao i duhovnog svijeta?

12. Zapisao Sam to ovdje za cijeli svijet da sazna! Kao što Sam jednom predvidio propast Židovskih ljudi, što se također i dogodilo, u ove 53 propovijedi vi imate mnoštvo opomena i predviđanja gdje Sam vam učinio sasvim jasnim što će se dogoditi, i kako i kada će se to dogoditi, da bi poveo Moju zabludjelu djecu na pravi put. Već u ono vrijeme Sam rekao Mojim učenicima: „Evanđelje Božjeg Kraljevstva će se propovijedati u cijelom svijetu!“ – i to je ovaj rad koji vam sada dajem kao dokaz Moje Ljubavi i milosti.

13. Vrijeme grozote i opustošenja treba razumjeti radije u duhovnom nego u  materijalnom smislu, jer što je rečeno u Evanđelju kao, primjerice, „Tko je na krovu neka ne silazi!“ itd., znači: Ispustite sve svjetovno i prionite onome što je nepropadljivo, duhovno!“ Tamo ćete naći sidro koje može sigurno držati brod vašeg života u olujama materijalne nesreće i duhovnih opasnosti! Bez ovog sidra vi nećete naći nikakav počinak, nikakav mir!

14. Prema tome, okupite se oko Mene i čvrsto se držite Mene i Mojega učenja! Jer, kao što je pisano: „Nebo i Zemlja će proći; Da, nebo i Zemlja hoće proći; oni će se razgraditi u druge elemente iz kojih će nastati drugi oblici i drugi svjetovi. Cijelo Stvaranje će proći kroz isti proces kao i Židovski narod, koji je sa svojim tradicijama i svojom religijom bio osnovica za Moje učenje.

15. Stavio Sam Svoj Duh u sve u stvaranju, čak i u najmanji atom, da omogućim materiji da se razvije u nešto veće i više. Tako je Židovski narod bio najprikladniji element unutar kojeg Sam se Ja mogao spustiti na Zemlju i – kao u cijelom vidljivom Stvaranju – kompletirati Moj veliki duhovni zadatak. Međutim, baš kao što su Židovi, nakon njihove misije, prestali biti država i kao što će čovječanstvo, nakon njegovog pročišćavanja, prestati biti nositelj sebičnih želja, jer tamo mora biti napravljen put za nešto bolje, tako će također cjelina Moga Stvaranja, koje je za sada još temelj Moje Ljubavi za sva stvorena bića, također jednoga dana morati prestati biti očitovanje Mojih Božanskih misli.

16. Kada će sva stvorena bića sazrjeti do etape produhovljenosti gdje će čak i najfinija materija morati izgledati gruba (nepročišćena), onda će ovaj svijet, tako bogat u čudima i ljepoti, postati pregrub nositelj za čisto duhovno i morat će biti razgrađen. Cijelo Stvaranje mora biti prilagođeno onome prebivajućem u njemu. U to će se vrijeme pojaviti Sin čovječji u slavi – kao što Sam Ja jednom izjavio – jer će stvorena bića također postići duhovno stanje koje će im učiniti mogućim da nose ovaj sjaj i slavu. Onda će najviši duhovi i anđeli sabrati izabranike s četiri vjetra, s jednoga kraja svemira do drugog.

17. Ovo će se opetovano dogoditi, svaki put na višoj razini uključujući veća blaženstva. Ja mogu Sebe objaviti Mojim duhovima samo do njima razumljive točke. Međutim, budući da Sam Ja beskrajan, zamisli o Meni su također beskonačne, a Moje Kraljevstvo ne bi bilo beskonačno kada ne bi bilo moguće stalno unapređenje duhovnih snaga.

18. Sve ovo Sam predvidio Mojim učenicima koristeći poredbe, ne samo da bi to oni mogli saznati, nego da osiguram dokaz da Moje Riječi nisu prolazne i ostati će istinite zauvijek. Ne mislite da Sam došao u svijet samo za vas i patio samo zbog male Zemlje i njenih stanovnika. Moja djela su djela beskonačnosti! I Biblija, koja dijelom sadrži Moje Riječi izgovorene tijekom Mojih godina na Zemlji, nije samo za vas, nego pripada cijelom Stvaranju.

19. Čak ako milijuni svjetova još ne znaju za Moje postojanje, doći će vrijeme kada će ih ove Božje Riječi dosegnuti i biti shvaćene u skladu sa njihovim duhovnim stupnjem. Onda će oni koji su potpuno preporođeni u duhu skinuti tvrdu školjku slova i doslovnog tumačenja, i čisto i vrlo duboko značenje Božjih Riječi, Riječi voljenog Oca, govorit će cijelom Stvaranju, jasno razumljivo: „Svi vi, ljubite, oh ljubite jedan drugoga!“ Jer Ja Sam stvorio svijet iz Ljubavi, i iz Ljubavi izvršio najveći čin poniznosti na vašoj Zemlji; iz Ljubavi pročišćavam čovječanstvo kroz nevolje i patnje, tako da će Moje Riječi, koje Sam jednom rekao, a sada objasnio u ovom Evanđelju, ostati zauvijek istinite. One nemaju dugu svrhu nego da učine Moju djecu onim što su mnogi bili jedino imenom.

20. Kao poslije oluje, tako će biti nakon grozote opustošenja, i Sunce milosti će opet svima zasjati u njegovom punom sjaju. Kako će se duhovna atmosfera očistiti od svih otrova, sve će biti spremno za novi, aktivan život, baš poput zemlje osvježene nakon oluje. Amen.

Spread the Truth