Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

9028 (Opoziv radnika u vinogradu… Neprekinuta marljiva aktivnost…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 9028, 10 Kolovoza 1965

OPOZIV RADNIKA U VINOGRADU… NEPREKINUTA MARLJIVA AKTIVNOST…

I ako se Moji planovi razlikuju od vaših onda se vi također trebate njima podčiniti i znati da drugačije ne može biti dobro… Jer vi ste nesposobni opaziti što je od dobrobiti za cijelo čovječanstvo. Za Mene nije od značaja da li vi vršite utjecaj na ljude iz onostranog ili ste i dalje aktivni ovdje na Zemlji, jer Moj plan Spasenja je već sve uračunao, i jedino odluka vaše volje je važna. Otud vi možete kompletno mirno sebe izručiti Meni i Mojoj providnosti onoliko dugo dok je vaša vlastita volja služiti Mi i vi sebe totalno izručite Meni; jer onda ću Ja Osobno raditi kroz vas. A da Ja, u Mojoj mudrosti, promatram sve i koristim svaku priliku da spasim zabludjele duše, to je sasvim izvjesno, budući da je Moja Ljubav za vas beskrajna. Što se više Kraj približava to ću Ja više očigledno utjecati na vas tako da ćete ostati Meni vjerni i nećete sebe izgubiti u korist onoga koji je Moj protivnik i želi vas ponovo zadobiti. Ali Ja neću nikada dozvoliti da se ovo opet dogodi budući da Ja kompletno posjedujem vašu volju i jedino ovo Mi daje pravo da mu se suprotstavim. Ipak anđeo smrti će također požnjeti među Mojim Vlastitima… ali onda vi znate da je to Moja volja i da ću Ja također zaštititi svakoga tko i dalje ima zadatak biti Mi u službi sve do Kraja. Prema tome nastavite biti bezbrižni i posvetite sebe više nego ikada radu za Moje kraljevstvo, i radite marljivo, jer nitko od vas ne zna koga ću opozvati prije vremena, a niti bi vi trebali duboko razmišljati o tome nego svakom danu pristupite sa radosnim srcem jer štogod da vam se dogodi biti će dobro i odlučeno od strane Moje Ljubavi.

A Ja vam također želim objasniti na koga mislim pod ‘Mojim Vlastitima’ tako da nećete brinuti, jer neki su Meni već toliko blizu da mogu s pravom napustiti njihovo zemaljsko tijelo kako bi ušli u kraljevstvo svjetla i blaženstva… Ipak jedino Ja to znam, i Ja ih želim poštedjeti vremena posljednje borbe na Zemlji… Ja ću ih dohvatiti i donijeti do mjesta gdje će oni također biti sposobni vršiti utjecaj na stanovnike Zemlje. Ali vi se ne bi trebali bojati ovih posljednjih dana, jer Ja ću vam priskrbiti izvanrednu snagu tako da ćete uspješno kompletirati rad kojeg svjesno podupirete, i prema tome ste Mi postali velika pomoć… Zato prihvatite štogod naiđe vašim putem i ne mislite da ste bili napušteni od strane Oca, jer Ja znam izlaz iz svega i Ja Sam doista voljan dopustiti vam pronaći ovo riješenje, čak ako se privremeno osjećate spriječeni u vašem radu. Jer Ja znam kako istkati niti, Ja poznajem Moje Vlastite i Ja ću ih spojiti i odrediti im njihov posao. Ipak uvijek vjerujte da Mi je vaš rad prijatan za kojeg ću vam nadoknaditi jednog dana… bilo u raju Nove Zemlje ili u kraljevstvu onostranog.

AMEN

Spread the Truth