Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

9023 (Pret-povijesni ljudi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 9023, 23 Srpanj 1965

PRET-POVIJESNI LJUDI…

I ako mislite da ću vas pustiti da vjerujete nešto što je pogrešno morate uvijek uzeti u obzir kako gajite intelektualne zablude, budući se intelekt može sa lakoćom umiješati ako vaš kontakt sa Mnom nije čvrsto uspostavljen… ali također uzmite u obzir kako Ja uvijek nastojim razjasniti čak naizgled prividne neusklađenosti, jer vi trebate biti podučeni u skladu sa Istinom. Polagani razvoj spram uspona je često vodio ljude povjerovati da njega treba razumjeti kao čisto fizički razvoj… otud u odnosu na izvanjsku formu… međutim, njime je bio naznačen jedino duhovni razvoj, uspon supstanci duše unutar svakog pojedinačnog djela stvaranja.

I tako je Moje djelo stvaranja uključivalo bezbrojne izvanjske forme, koje se u skupinama zasigurno mogu smatrati za iste tvorevine ali koje su se, čak onda, sastojale od beskonačno mnogo skupina gdje se jedna razlikovala od druge ali je uvijek nastavljala kao ista vrsta… time ne može biti govora o višem razvoju kao takvome. Međutim, kako su duševne supstance nastavile sazrijevati, opet i iznova su se također pojavile nove izvanjske forme koje su jedino bile okončane kada je djelo stvaranja ‘Čovjek’ došlo u postojanje, koji je onda bio trebao ispuniti posljednji zadatak na Zemlji: produhoviti sebe, promijeniti sebe u živu tvorevinu koja je on bio u početku… kako bi onda bio u stanju dokončati njegov zemaljski put i vratiti se k Meni odakle je bio potekao…

Činjenica da su sve ove pret-povijesne tvorevine trebale doprinijeti spram ove promjene je bio iznimno sretan proces za Mene koji je prije ili poslije trebao voditi do uspjeha. Ipak obavijestiti ljudska bića o ovome, koja imaju jedino ograničenu intelektualnu sposobnost, je jedino moguće do izvjesnog stupnja, premda u stanju svjetla on može trenutno shvatiti sve međuodnose i svrhu svake izvanjske forme. Ali za zemaljski život je dovoljno ako on primi dostatno svjetla kako bi ugrubo dokučio proces povratka tako da on također može dati njegovim bližnjim ljudskim bićima blijedu ideju u svezi značenja i svrhe stvaranja. I onda zavisi o svakoj pojedinačnoj osobi do koje će mjere on duboko zaći u Moj vječni plan Spasenja, koji uvijek jedino cilja postići sreću Mojih živih tvorevina.

AMEN

Spread the Truth