Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

9022 (Pret-povijesni ljudi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 9022, 22 Srpanj 1965

PRET-POVIJESNI LJUDI…

Vi se jedino trebate okrenuti ka Meni sa zamolbom da vam podarim objašnjenje i Ja neću oklijevati odgovoriti. Vi ne shvaćate kako je čin stvaranja uzeo beskonačno duge periode vremena, jer sudite uz pomoć vaših sadašnjih koncepata vremena, dok je čin stvaranja potrebovao vječnosti, što je za vas racionalno nemoguće razumjeti. Otud ste vi u pravu u vašoj pretpostavci da su pred-Adam-iti živjeli dugo prije ljudskog bića… koji je bio prepoznat kao istinsko ljudsko biće zahvaljujući njegovoj samo-svjesnosti, intelektu i slobodnoj volji. Ipak ovo ne isključuje činjenicu da su ta ljudska bića imali znanje o pret-povijesnim ljudima, oni su znali za njihovo postojanje ali su ih opisali kako su živjeli dugo prije njih samih. Ali ovo se jedino dogodilo nakon pada u grijeh, kada Sam od gore poslao svjetlosna bića među ljude koji su ih prosvjetlili s obzirom na njihov prošli proces kroz sve (zemaljske) tvorevine… Prethodno ovome oni o njemu nisu imali ni najmanjeg znanja, i time nikakve ideje o ovim čovjeko-likim bićima jer… gdje god su ljudi bili stvoreni… ova bića su bila izumrla. Međutim, pošto je porast ljudske populacije napredovao jedino polako… u skladu sa prvobitnim duhovima koji su sazrijeli… proces stvaranja se nastavio tijekom vrlo dugog vremena, i stoga Zemlja nije bila odjednom nastanjena sa ljudima svugdje, dok su pred-Adam-iti izumrli jedino kada se djelo stvaranja ‘Čovjek’ počelo pojavljivati.

Pret-povijesni ljudi prema tome nisu nikada živjeli zajedno sa ljudskim bićima u isto vrijeme, nego je ljudsko biće bilo stvoreno u različitim vremenima pošto su se uvjeti na Zemlji, također, prilično značajno razlikovali i bila im je potrebna ova raznolikost, budući su se čak prvobitni duhovi razvili drugačije, što vama ljudima još nije sasvim razumljivo. Nije kao da su ljudi bili trenutno stvoreni na Zemlji, namjesto toga, sve se tako zbilo da čovjek može govoriti o periodičnom stvaranju, i svaki je period donio na vidjelo takva bića sve dok se ljudsko biće sa samo-svjesnošću, intelektom i slobodnom voljom nije pojavilo kao posljednje djelo stvaranja. Ako Ja sada koristim izraz ‘istovremeno’, onda mislim na isti period stvaranja koji je, međutim, bio tako dugačak da se ne može izraziti sa brojevima… no da su ta pret-povijesna bića prethodila stvarnom ljudskom biću budući za Mene nikakav koncept vremena ne postoji i za Mene je tisuću godina kao jedan dan. I cijelo djelo stvaranja je trajalo toliko dugo da ljudi više ne mogu izračunati dužinu vremena, jedino činjenicu kako se sve razvilo, od materije do mineralnog i biljnog svijeta… kroz životinjsko kraljevstvo sve do ljudskog bića, ali da Sam Ja također uvijek stvorio novi izvanjski oblik za sićušne čestice duše kako su se dalje razvijale.

Otud, izraz ‘oni su se razvili u drugo biće’ se odnosi jedino na duhovni napredak, ipak svaki je izvanjski oblik bila nova tvorevina koja je uvijek ponovno iščezla jednom kada je bila potpuno ispunila njegovu svrhu, naračun čega je toliko mnogo bića ponovno nestalo jednom kada su ljudska bića došla u postojanje koji su bili sposobni stvarati i oblikovati u skladu sa njihovom voljom… Time ljudi nisu živjeli pored pret-historijskih bića, ali to ne znači kako oni nisu nastanjivali Zemlju u isto vrijeme, oni su samo živjeli toliko daleko da nisu imali o njima nikakvog znanja, budući vrijeme još nije bilo došlo za ljudsko biće da pronađe ispravne životne uvjete koje je potrebovao da bi tamo preživio. Samo jedna stvar mora biti razjašnjena, da Zemlja nije bila nastanjena u isto vrijeme sa potpuno odgovornim ljudima, oni su došli znatno kasnije, dok su pret-historijski ljudi i dalje postojali gdjegod Zemlja još nije bila dovoljno razvijena. Teško je dati vama ljudima ideju po pitanju toga kako se cijelo djelo stvaranja dogodilo, jer vi niti ste sposobni zamisliti dužinu vremena u kojem je ovo djelo bilo kompletirano niti ogroman prostor koji je trebao biti nastanjen od strane malih čestica duše palih prvobitnih duhova.

Ovo je potrebovalo veliku raznolikost što je bilo u potpunosti ostvareno od strane Mojih misli, tako da Sam Ja sve vidio kao točno određeno (ili ‘podobno’) djelo stvaranja preda Mnom i ono se istovremeno pojavilo kao završeno djelo… tako da je stvaranje uzelo sve veće oblike u kojima su duševne čestice trebale sazrijeti, i bilo je krcato sa tvorevinama najrazličitijih vrsta… tako da Sam postavio svako djelo stvaranja gdje su bile dane mogućnosti za sazrijevanje. I stoga su pret-povijesna bića bila stvaranje koje Sam postavio gdjegod je ljudska rasa prije ili poslije trebala zaposjednuti Zemlju kako bi njezin razvojni proces dovela do kraja. Ali da će Zemlja svugdje pružati iste uvjete to nije bilo naumljeno od strane Moje mnogostrane kreativne volje, i čak danas postoje ogromna prostranstva zemlje gdje ni jedno ljudsko biće ne može živjeti budući mu nedostaju uvjeti za preživljavanje, za što Ja imam Moje razloge. Ipak sigurno je da je izvanjski oblik ljudskog bića bio djelo Moje ljubavi, da Sam stvorio Čovjeka na Svoju sliku i da će njegova duša, također, jednog dana opet postati Moja slika što, međutim, nije bio slučaj sa pret-povijesnim ljudima, oni su bili nesposobni razviti se u ljudsko biće kakvo je ono sada, bez obzira da li ono postigne duhovnu zrelost ili ne.

AMEN

Spread the Truth