Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

9017 (Slijedite sa svom prisnošću Isusovu otkupljujuću misao…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 9017, 17 Srpanj 1965

SLIJEDITE SA SVOM PRISNOŠĆU ISUSOVU OTKUPLJUJUĆU MISAO…

Za vas ljude je od daleko veće važnosti, da vi znate koji veliki značaj za vas same ima zemaljski život, koji zadatak ima svatko od vas, da vi morate dobro iskoristiti kratko vrijeme dok još prebivate na Zemlji, budući ćete za to jednom morati odgovarati… Vi ćete onda smatrati manje važnim znanje o ranijim stvarima, budući ćete vi znanje nad tim dobiti u trenutku, tek kada vaš stupanj Ljubavi dosegne razinu koja vam nad svime jamči ispravno znanje. I tako vi uvijek trebate jedino nastojati povisiti stupanj Ljubavi, tako da vas obuhvati najjasnija spoznaja pri vašem ulazu u onostrano kraljevstvo. Onda ćete vi također moći pratiti proces Stvaranja, budući onda za vas više neće postojati nikakav zakon vremena i prostora, vi ćete moći pratiti sve što se ikada dogodilo zbog povratka Mojih stvorenja… ali onda ćete vi također znati o smislu i svrsi svih Mojih stvorenja, i ništa vam više neće biti skriveno. Onda ćete vi također znati da je najvažnije što se za vas ljude dogodilo, to da sam Ja Sam sišao na Zemlju, kako bih u formi čovjeka Isusa za vas ostvario Djelo milosrđa, bez kojeg bi svo vaše znanje bilo bezvrijedno, jer biste onda vi bili vječno izgubljeni, čak i ukoliko biste znali o svemu… Jer, za vas je nužno jedino znanje o Mojemu silasku na Zemlju, o Mojemu Križnom putu i otkupljujućoj žrtvi, kako bi vi postali slobodni od velike prvobitne krivnje, zbog čega sam Ja omogućio da nastane cijelo Stvaranje. I ako vi sada na Zemlji slijedite ovu Otkupljujuću misao sa svom prisnošću (dubinom, iskrenošću), poduzmete li put k Meni u Isusu, onda će vam također biti otpuštena ova velika prvobitna krivnja, i pred očima će vam također jasno i puno svjetlosti stajati Moje Djelo Stvaranja, a ono što su za vas ljude još zagonetke, razriješit će se na sasvim čudesan način. Ja tražim jedino prisnu vezu sa Mnom, kako bih vas iznova mogao usrećiti Mojim ljubavnim zračenjem, što onda međutim također jamči potpuno svjetlo nad svim pitanjima koja se nalaze tako daleko u prošlosti. Jer u Mojemu Stvaranju ništa nije bez svrhe i cilja, ali vi ne možete uvijek znati o smislu i svrsi, a prije svega kada se radi o tvorevinama koje su vam neshvatljive, budući ne znate ništa o njihovoj istinskoj namjeni. Ali, također bi vam moralo biti jasno da svako djelo Stvaranja ima svrhovitu namjenu, inače ono ne bi bilo stvoreno od Mene, samo vi ne znate ništa o zadatku svakog pojedinog djela Stvaranja, no jednom će vam to biti jasno vidljivo. Zato postojano (neodložno) nastojte prisvojiti istinsko znanje o velikom Djelu milosrđa, koje sam Ja Osobno ostvario u čovjeku Isusu, i nastojte vi sami sudjelovati u blagu milosti, koje sam Ja za vas stekao kao čovjek Isus… Vi ćete onda zasigurno smjeti imati daleko dublji uvid u sve tajne koje Moje Stvaranje još za vas krije, nego što vi možete steći kroz puko znanje o svim Mojim stvorenjima… Jer, vi samo morate biti slobodni od vaše prvobitne krivnje, kako bi onda također sve mogli jasno i čisto prepoznati, kako bi se mogli vraćajući se, opet postaviti u sve tvorevine, što vam je u stanju savršenstva sasvim moguće, ipak samo kako bi proširilo vaše znanje o svrhovitoj namjeni svake izvanjske forme. I vi ćete preblaženi promatrati sve ove tvorevine, koje su vam poslužile da napredujete u vašem razvoju naviše, i jednom će vam također biti jasno, da svako djelo Stvaranja uvijek svjedoči jedino Moju beskrajnu Ljubav za palo duhovno, budući jedino Ja znam u kojoj izvanjskoj formi duša može doći do sazrijevanja. Jednom ćete moći i vi to razumjeti, i zato se vi trebate na Zemlji potruditi steći visoki stupanj Ljubavi, da vi manje žudite znati, jer razumsko znanje ne nadomješta Ljubav srca. No, ona će vam s druge strane otkriti potpuno znanje, kada vi uđete u kraljevstvo svjetla, i za vas više ne budu postojali neriješeni problemi.

AMEN

Spread the Truth