Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

9014 (Zamolba za dar snage za duše umrlih…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 9014, 13 Srpanj 1965

ZAMOLBA ZA DAR SNAGE ZA DUŠE UMRLIH…

Kad god ne možete izbiti umrlu osobu iz glave (ili ‘prestati misliti na umrlu osobu’) trebate znati kako je to uvijek jedna zamolba za pomoć koju vi trebate pružiti budući se nitko drugi ne brine za njih. A kada oni ugledaju vaše svjetlo oni će se, također, željeti okupiti oko vas i crpsti snagu iz ovog svjetla, jer oni često ne znaju značenje ovog svjetla, posebice ako su bili zahvaćeni greškom sve do sada (Matej 5:14-16). Onda će biti dovoljno poslati samo jednu misao duši pozivajući ju da vam se pridruži i prihvati lekciju. Jer posebice duše koje ne prati ljubav-no zauzimanje trpe mnogo patnje i one će, također biti pomognute da dođu u posjed istine. Samo jedan svjesni poziv da sudjeluju u vašim instrukcijama je već dovoljan da trajno privuče duše, sa rezultatom da vas one više neće napustiti, da će se pridružiti velikoj grupi onih koje ću onda Ja Osobno biti u stanju adresirati. I vi ćete neprestano biti okruženi dušama koje žele povećati njihovo znanje kako bi ga predali dalje onima koji su manjeg znanja i kojima oni također žele pomoći. I onda će biti od suštinske važnosti da ih obavijestite o Mojem činu Spasenja, jer jedino kada su pronašli Njega i izbavljenje od njihove krivnje oni će prihvatiti dubokoumno znanje. To najprije potrebuje njihovu aktivnost ljubavi, budući će ga oni jedino biti u stanju razumjeti ako uposle njihovu volju da opet ljube kako bi pomogli dušama koje trpe istu nevolju. Jedino onda će oni sami prodrijeti u istinu sve više, i oni će otkriti kako je lako izručiti sebe Božanskom Iskupitelju i apelirati Mu za oproštenje od njihove krivnje. Onda će, međutim, Božanska Riječ neprestano teći ka njima i oni će ju također prihvatiti, bez obzira gdje i kako im je ponuđena. Ipak posebice je prvi korak jako težak za dušu dok nije iskusila snagu zauzimanja, koja će sebe izraziti kao promjena volje i time je lakše izvršiti utjecaj, tako da će duša također udovoljiti/popustiti kada primi njezin poziv.

Prema tome obratite pažnju na svaki takav zahtjev i ponudite asistenciju dušama koje traže pomoć, koje doista podsjećaju mnoge duše na Zemlji o sebi a ipak će pronaći zauzimanje jedino kod onih koji su im u stanju pomoći duhovno budući su oni u svjesnom kontaktu sa Mnom i Ja Sam im sposoban Sebe otkriti. A činjenica da je snaga Moje Riječi strahovito učinkovita može biti doživljena od strane svake duše jednom kada vam se pridružila, jer njezin će napredak biti zagarantiran… 

Jednom kada Mi je ponuđena mogućnost Sebe objaviti čovjeku kroz djelovanje Mojeg duha, ovaj će čovjek stajati sred tračka/odsjeva svjetla koje će privući mnoge duše voljne prihvatiti isto što je vama bilo ponuđeno, i zahvaljujući vama sve duše koje vi uključite u vaše zauzimanje više onda neće biti sposobne zalutati. Jer onda ćete vi biti jedino motivirani od strane ljubavi spram tih duša, i poradi te ljubavi ću Ja takođe dati snagu onima u čije ime vi molite. Ja također moram primjeniti zakone u onostranom a ovi prije svega uključuju slobodnu volju bića koja se ne može narušiti/povrijediti, niti od strane Mene Osobno niti Mojeg neprijatelja (Sotone).

Prema tome važno je da se vi… koji također morate poštovati slobodnu volju, sa ljubavlju prisjetite duša koje su i  dalje slabo-voljne ali nisu u stanju oduprijeti se snazi zauzimanja i na čiju ste volju vi stoga u stanju utjecati. Budući su oni bili blagotvorno dirnuti snagom ljubavi oni više neće pružati otpor i biti će neodoljivo privučeni ka vama tako da ćete im vi onda biti u stanju saopćiti Evanđelje Ljubavi.

Kada bi samo znali kako vatreno vaše pristalice (duše) prihvaćaju Moju Riječ, kako oni neprestano osjećaju da napreduju, i kako su vam zahvalni da ste im vi, zbog vašeg zauzimanja, pomogli sudjelovati u vašim instrukcijama, vi ne bi prestali moliti za takve duše i čak biti zadovoljni njihovim napretkom, jer oni, također, će vas zaštititi gdjegod je to moguće, da bi spriječili da bude ometeno primanje Riječi… vi ćete također pročistiti vaša okruženja, tako da nitko neće postati predmetom kušnji neprijatelja čim vas oni okružuju. Baš to čini vašu aktivnost tako važnom, budući vam ona omogućava doprinijeti iskupljenju mnogih duša time što im nudite kruh i vino, time prijatan eliksir života i najučinkovitiju prehranu, i jednog dana ćete vi osjećati unutarnju radost što ste bili sposobni doprinjeti usponu onih koji bi, bez vaše pomoći, i dalje venuli u tami jedno vrlo dugo vrijeme…

Prema tome zamjetite (ili ‘obratite dobro pažnju na’) svaku misao koja vas podsjeća na nekog umrlog, shvatite ju kao poziv za pomoć kojeg ne smijete odbiti, i onda ga svjesno pozovite blizu k vama i prvi će korak biti napravljen, jer čim se osoba zauzima u ime takve duše, Ja ću također biti u stanju podariti snagu duši poradi te osobe… što inače Meni ne bi bilo moguće pošto to proturječi zakonu vječnosti, budući jedino slobodna volja može zatražiti snagu, ali koju Ja sada prepoznajem u ljubav-nom zauzimanju/posredovanju i time podarujem Moju milost ovoj duši i onda ću joj također biti u stanju priskrbiti/osigurati milost Moje Riječi kroz vas.

Ljudi bi bili sposobni iskupiti sve duše kroz ljubav-no zauzimanje, ali kako li je samo nekolicina svjesno ovog i kako je stoga velika moć Mojeg neprijatelja koji će pokušati sve da bi omeo takve kontakte duhovnog svijeta sa Zemljom, ali što neće biti učinkovito ako ljudsko biće sebe izruči Meni sa ljubavlju i tako ću ga Ja također zaštititi… posebice ako Ja želim kroz Njega govoriti dušama u onostranom, što Me Moj neprijatelj nikada neće moći spriječiti napraviti… jer gdje postoji volja za iskupljenjem ljudi će biti izbavljeni od onoga koji ih je držao zarobljenima dovoljno dugo i čije je jedino oružje ljubav koja će ga poraziti i od koje on bježi… budući ona jeste i ostati će Moj udio za cijelu vječnost.

AMEN

Spread the Truth