Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

9013 (Koje objave jamče Istinu…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 9013, 12 Srpnja 1965

KOJE OBJAVE JAMČE ISTINU…

I pored Moje ogromne Ljubavi ne mogu vas primiti u Moje Kraljevstvo sve dok se još suprotstavljate djelu spasenja Isusa Krista, jer time si sami zatvarate vrata u Kraljevstvo Svjetla, u koje je jedini ulaz Isus Krist. Jer vi tada sa Njim odbijate i Mene Samoga pošto smo On i Ja jedno (Ivan 10:30). Tek kad budete shvatili to da sam Ja …. Beskrajni Duh od vječnosti (Ivan 4:24)…. u Njemu za vas postao vidljiv, Moja će vas Ljubav opet moći usrećiti, jer tek onda Me priznajete u Njemu, negdašnja krivica otpadanja od Mene tad vam može biti oproštena, i tad ćete kao i nekoć biti obasjani Snagom Moje Ljubavi …. 

Da baš za to veliko djelo samilosti Isusa Krista vama ljudima nedostaje razumijevanja isto je znak predstojećeg Kraja, jer protivnik je odradio sav posao …. uspjelo mu je upravo nad Mojim postankom čovjekom zastrti neprozirni veo, jer želi spriječiti da vi ljudi budete spašeni, i stoga je i došlo vrijeme da se stane na kraj njegovom djelovanju.

Svugdje u svijetu primjetne su duhovne struje koje se nalaze s onu stranu Istine, jer protivnik i s one strane još utječe na ljude kako bi ih zaveo na krivi put. A ima puno ljudi koji vjeruju svim tim porukama pošto dolaze iz duhovnog područja …. a to što još i tamo Moj protivnik može utjecati na bića koja šire neistinu i trude se prenositi ju na ljude na Zemlji i uz to često pronalaze i prilike ljude iritirati, opet je posljedica toga što se oni ne okreću Meni Samome za objašnjenja u skladu sa Istinom ….  

I stoga Ja mogu uvijek samo reći: ne vjerujte takvim porukama gdje se djelo spasenja Isusa Krista ne stavlja u prvi plan, jer one su krive čak i ako sadrže djelomične istine …. no upravo je iskupljenje Isusa Krista od takve važnosti da vi po tome možete mjeriti vjerodostojnost primanjā i ne smijete se zadovoljiti znanjem u koje niste bezrezervno uvjereni, baš zato što o najvažnijem …. o tome što vam jamči ulazak u kraljevstvo svjetla …. ostajete u neznanju. Kako želite odlučiti što je Istina a što neistina, ako vas ne podučava Jedan Koji zna sve (ili o svemu) i Koji vas i može podučiti u skladu s Istinom?

Isto tako, djelovanje iz onostranoga na ljude ove Zemlje radi slobodne volje ljudi Ja ne mogu spriječiti, no uvijek nanovo Ja im ukazujem pravi put kojim mogu dospjeti do Čiste Istine …. al i to djelovanje Moga Duha u čovjeku tek je posljedica prethodnog iskupljenja putem Isusa Krista. I stoga Moj protivnik ima toliku moć i iz onog područja, jer on uvijek to ‘iskupljenje’ sprječava i ljude ostavlja u neznanju o pravom biću Isusa, budući da svim sredstvima želi spriječiti da Njegovo spasenje pronađu još na Zemlji, i on stoga utječe na ona bića koja su se toj ideji spasenja oduvijek opirala i koja onda kriva učenja sprovode na Zemlju.

To što se Ja sad putem svjetlosnih bića neprestano trudim tu neistinu razotkriti …. što uvijek iznova ljudima dostavljam Čistu Istinu baš kroz njih, to uzimate za povod da takva istinita objašnjenja miješate sa lažnim doktrinama. A budući da vam nedostaje dar razlučivanja, toliko je često moguće da se dobre poruke iz Kraljevstva Svjetla nađu usred krivih učenja pa su tako oni koji ih primaju navedeni da dvojbe vjerodostojnost svih poruka.  

No jedna stvar je tipična za krive objave: da se Moj postanak čovjekom u Isusu i Moje djelo iskupljenja ne spominje ili čak da se negira (odbija) …. i po tome uvijek možete mjeriti istinitost (1 Ivanova 4:1-3), jer čovjek istinski probuđenog duha zna što o tome treba misliti, jer ljude se svjesno zavodi, a tad je opala i vrijednost objave svjetlosnih bića koja se zbog toga nisu mogla probiti, pošto želja za Čistom Istinom nije bila prisutna u ljudima …. jer tad bi im uistinu i djelo spasenja Isusa Krista bilo objašnjeno razumno, i time bi djelovanje protivnika bilo isključeno ….

Jer greška je kod samog čovjeka, koji vjeruje svim porukama iz onostranog, samo zato što su od tamo odaslane, no on ne zna da protivnik i tamo još može razviti svoju moć i da ga pri tome sprječava samo volja za zaštitom od neistine. On onda ne može davati lažne poruke, jer potreba za Čistom Istinom jamči i prijem iste. A to morate znati, tada se možete opušteno prepustiti riječima koje vam Duh iz Mene dostavlja, jer Ja sam Vječna Istina, i iz Mene može proizići samo Čista Istina …. No karakteristično za nju je djelo spasenja Isusa Krista, i samo onaj koji vjeruje u to, taj više vječno neće moći zastraniti, jer njemu se otvorila  sama Vječna Istina, ona mu se otkrila i uvela ga u Istinu, kao što vam je i obećala (Ivan 16:13)….

AMEN

Spread the Truth